Oruç Tutulması Yasak Olan Günler Hangileridir?

Oruç Tutulması Yasak Olan Günler  Hangileridir?

Dinimizce oruç tutulması gereken günler olduğu gibi, oruç tutulması yasak olan günler de söz konusudur. Peygamber efendimiz tarafından da yasaklanan oruç tutulması yasak olan günlerde tutulan orucun ayrıca sevap getirmesinin söz konusu olmadığı ve yasak olduğundan yasaklı günler içerisinde oruç tutulmasının dinimizce uygun görülmediği islam alimlerimiz tarafından da belirtilmektedir.

Oruç Tutulması Yasak Olan Günler Şunlardır;

Bayram Günlerinde

Müslümanlar açısından sevinç ve hediyeleşme günleri olan Bayram günlerinde oruç tutulması peygamber efendimiz tarafından yasaklanmış ve ümmetine de bayram günlerinde oruç tutulmaması tavsiye edilmiştir. Peygamber efendimize ait olan hadislerde, bizzat peygamber efendimiz tarafından ashabına ve ümmetine bayram günlerinde 2 vakit içerisinde oruç tutulmaması emredilmiştir. Bunlardan ilki Ramazan Bayramı birinci günü olup, ikincisi ise Kurban Bayramı günleridir. Rabbimizin rıza ve bağışlanmasına nail olunabilmesi açısından peygamber efendimiz tarafından ümmetine özel olan bu özel günlerde oruç tutulmaması emredilmiştir.

Arefe Gününde

Oruç tutulması yasak olan günlerden biri olan arefe günlerinde arafatta bulunanlara, bizzat peygamber efendimiz tarafından oruç tutulması yasaklanmıştır. Kolaylıkla dini olan dinimiz, arafat günlerinde arafatta bulunan müminlerin bu günler içerisinde yorgun, halsiz ve bitkin düşmesi gibi sağlık açısından risk teşkil edebilecek durumların söz konusu olabildiğini belirterek, arafat günlerinde de oruç tutulmasının caiz olmadığını vurgulamıştır.

Arefe günü nedir ? Öğrenmek istiyorsanız TIKLAYINIZ.

Aşure Gününde

Oruç tutulması yasak olan günlerden biri olan aşure gününde de oruç tutulması dinimizce caiz görülmemiştir. Bu özel günde özellikle de Yahudi toplumlara benzerlik teşkil etmesi ve onlara özenilmesi söz konusu olabildiğinden, aşure gününde oruç tutulması yasaklanmıştır.

Aşure orucu nedir ? Öğrenmek istiyorsanız TIKLAYINIZ.

Ramazan Orucundan 1 Veya 2 Gün Öncesinde

Bizzat peygamber efendimiz tarafından Ramazan orucundan 1 veya 2 gün öncesinden oruç tutulması yasaklanmıştır. İslam alimlerimiz tarafından da belirtildiği üzere 2 veya daha fazla günü birbirine ilave ederek iftar etmeksizin oruç tutulmasının mekruh yani harama yakın olduğu ve bu sebeple de, bu şekilde oruç tutulmasının dinimizce uygun görülmediği belirtilmiştir. Ancak, peygamber efendimiz tarafından bu şekilde oruç tutulması ashabı tarafından O’na hatırlatılmasına karşın, peygamber efendimiz tarafından ”Siz benim gibi değilsiniz, beni Rabbim yedirir ve içirir” buyrulmuştur. Buradan da anlaşılmaktadır ki, oruç tutulmaması gereken günlerde Yüce Rabbimizin ihsan ve lütfu olarak yalnızca peygamberlerin oruç tutabileceği söz konusu olmaktadır.

Oruç Tutulması Yasak Olan Günlerde Oruç Tutulması Günah Teşkil Etmesi Söz Konusu Mu?

Oruç tutulması yasak olan günlerde müslümanların bayram yapması, sevinç içerisinde bulunması, dolaysıyla da peygamber efendimizin emri doğrultusunda hareket etmesi söz konusu olduğundan, bir müminin bu durum karşısından oruç tutması, yalnızca islam dinine değil, aynı zaman peygamber efendimizin emrine ve müslümanların ortak sevinci ve bayram gününe dahi orantısız düşmektedir.

Oruç tutulması yasak olan günlerde oruç tutulmasının büyük bir günah teşkil etmesi söz konusu olmasa dahi, bu eylemin gerçekleştirilmesi beklenenin aksine Yüce Rabbimizin ve peygamber efendimizin hoşnut kalmasına değil, hoşnutsuzluk duymasına ve şeytanın bu durum karşısından sevinç ve mutlu olmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, mümin bir kimse, bizzat peygamber efendimiz tarafından yasaklanan eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

Etiketler