Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Bazı Mucizeleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Bazı Mucizeleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mucizeleri sayılamayacak kadar çoktur. Bazılarını sizler için derledik.

-Allahü Teâlâ O’nu bütün Peygamberlerin efendisi yapmıştır. Bütün Peygamberler kıyamette Efendimiz (s.a.v)’in sancağı altında toplanacaklar.

– Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in en büyük mucizesi Kur’ân-ı Kerîm’dir.

-Resulullah Efendimiz (s.a.v)’e ihsan edilen en büyük mucizelerden biri de Miraç’tır. Miraç’ın içinde pek çok mucize vardır.

-Dünyaya gelince, başını secdeye koydu, başparmağını kaldırıp şahadet etti. Melekler kendisini sünnet ettiler.

-Dünyaya geldiği gece İran Şahı Kisra’nın sarayındaki burçları yıkıldı, Save gölü kurudu ve bin seneden beri devamlı yanmakta olan Fars’taki ateşperestlerin ateşi söndü.

-Mübarek göğsünü melekler yardılar, yıkadılar ve ilim,hikmet ve imanla doldurdular.

-Mübarek vücuduna sinek veya sivrisinek konmazdı.

– Bindiği hayvan, zayıf veya güçsüz de olsa bütün hayvanları geride bırakırdı.

– Güreştiği kimse ne kadar kuvvetli olursa olsun, muhakkak ki onu devirirdi.

-Çakıl taşları elinde tespih ederlerdi. Rastladığı taşlar ona selam verirdi.

-Başının üstünde daima bir bulut gölge ederdi.

-Bedir savaşında müşriklerin üzerine bir avuç toprak atması ile, düşmanlar helak olmuşlardı.

– Kuraklık zamanında yağmur için dua istenilmesi üzerine dua etmiştir ve mübarek ellerini yüzlerine sürmeden yağmur başlamıştır.

-Çoğu zaman seferde mübarek parmakları arasından su akardı. Mübarek ellerini su kabına sokar, parmakları arasında Allah (c.c) izni ve kudreti ile pınardan çıkar gibi su akardı.

Ayın İkiye Ayrılma Mucizesi:

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in  Peygamberliğinin 8. Yılında Mekke’de Kureyş’in İleri gelenleri ve müşrikler in ‘ayı ili parça et’ demeleri üzerine dua etti. Allah (c.c) kudreti ile ayı ikiye böldü ve her pir parçası iki ayrı dağın üzerinde göründü.

Ağaçların Huzuruna Gelme Mucizesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Peygamberliğinin ilk zamanlarında kendisinden mucize istenildiğinde, karşılarındaki ağaçları huzuruna çağırır, onlarda köklerini sürüyerek gelir, kimi selam verir, kimisi de kelime-i şahadet getirir ve sonra yerlerine giderlerdi.

Yemeklerin Çoğalma Mucizesi

Hendek gazasında kıtlık esnasında Cabir bin Abdullah (r.a) hanımının hazırladığı yemek için birkaç kişiyle beraber Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i davet etti. Efendimiz (s.a.v) de bütün ashabıyla teşrif ettiler. Bereket için dua buyurduktan sonra bin kişi doyuncaya kadar yedi. Fakat yemek ve ekmekten hiçbir şey eksilmemişti.