Peygamber Efendimizin Çok Evlenme Nedeni

Peygamber Efendimizin Çok Evlenme Nedeni

     Peygamber efendimizin zamanında çok sayıda evlilik yaygındı ve bu evliliklerin üst limiti yoktu. Herkes istediği kadar eş alma durumu söz konusuydu. Bu durumu karşılık olarak peygamber efendimizde birden fazla evlilik yapmıştır. Tarihe baktığımızda ise islamın ortaya çıktığı zamanlarda ise bazı kişilerin on kere evlenmesi kayıtlara geçmiştir. Bunun üzerine ise genel olarak evlerde birden fazla sayıda cariye bulunmaktaydı. İlk sınırlamayı islam dini yapmıştır. Kişiye dört evlenme hakkı vermiştir. Sınırlama geldiği takdirde insanlar dört eşin üzerindekileri boşamak zorunda kalmışlardır. Bu durum sadece peygamber efendimizi kapsamamaktadır. Çünkü peygamber efendimizin eşleri müminlerin anası olduğu için efendimizin eşleri başka birisi evlenmesi olamazdı.

Bazı insanlar bu durumu kişilerin kadın düşkünlüğü olarak adlandırmaktadır. Ama bu durum dışarıdan bakıldığı gibi değildir. Peygamber efendimiz ilk olarak kendisinden tam on beş yaş büyük olan birisi ile evlenmiştir. Bu evlilikten ise dünyaya biri hariç tüm çocukları bu kutlu annemiz  olan Hatice annemizden gelmektedir. Peygamber efendimiz ilk eşi vefaat edene kadar hiçbir hanımla evlenmemiştir. Vefatından sonra iki buçuk yıl bekar kalmıştır ve ondan sonra evlenmiştir. Peygamber efendimizin evliliklerine baktığımızda ise hiçbir zaman nefsinin evliliği değildir. Dul kalmış hanımlarla evlenmek isteyerek onlara bakmayı amaçlamıştır. Zaten bir insana bütün herkes kızını vermek isterken o kişi sadece dul kadınlarla evlenmek istemiştir. Biz böyle iyi ve güzel bir insan olan peygamber efendimize kesinlikle ama kesinlikle kadın düşkünü diyemeyiz.

Peygamber efendimizin birden fazla evlenme nedenlerinin sebebi eski zamanlarda yani islam zamanında çekilen oldukça büyük sıkıntılar vardı ve bunun üzerine ödüllenme olarak evlenmiştir. Bir başka sebebi ise peygamber efendimiz iyi niyeti ve güzel ahlaka sahip olmasından dolayı bazı kadınların kocakarı savaşlarda şehit olasından dolayı dul kalmışlardır. Bunun üzerine güzel peygamberimiz bu kişilerle evlenmiştir. Bir diğer sebep ise peygamber efendimiz o zamanlarda cahilliğin ön planda olmasından dolayı bir ayet inmesi üzerine Hz. Zeyneb ile evlenmiştir. Bir diğer sebebi ise en yakın arkadaşlarının kızları ile evlenmesidir. Bu nedenler en yakın arkadaşlarını böylece onurlandırmasıdır.

Genel olarak peygamber efendimiz kesinlikle kadına düşkün olduğu için evlenmemiştir. Peygamber efendimiz bu dönemde savaşların ve cahillik dönemleri olduğu için bir çok olumsuz sebeplerle karşılaşmıştır. Peygamber efendimizin çok eşli olama sebebi dul kamış kadınlara yardım etmek, onların çocuklarına bakmak ve yardım etmek amacıyla evlenmiştir. Kocası şehit olanlarla da aynı niyetle evlenmiştir. Bizim güzel peygamberimizi iyi niyetinden dolayı her zaman kadınlara yardım etmiştir ve onlara değer vermiştir. Peygamber efendimizi kadın düşkünü olarak da suçlamışlardır. Ama haşa böyle bir şey yoktur ki o en güzel ahlaka sahip olan insandır. Bununla ilgili olarak da ayetler bulunmaktadır.Peygamber efendimiz her zaman kadınlara yardım etmiştir ve onları korumuştur. Bu yüzdende çok sayıda evlilik yapmıştır.

 

Etiketler