Takvim Yazısı – Peygamber Efendimizin Elçileri

Takvim Yazısı – Peygamber Efendimizin Elçileri

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’ İN  ELÇİLERİ

Resûlullâh (s.a.v.) henüz fetihler başlamadan Hz. Bilâl hakkında “Habeşistan’ın ilk meyvesi” ve Hz. Suheyb hakkında “Rum’un ilk meyvesi”, Hz. Selman-ı Farisî hakkında da “İran’ın ilk meyvesi” buyurarak İslamiyet’in bütün cihana yayılacağını işâret etmişlerdi. Hudeybiye’den döndükten sonra bütün insanlığa ve cinlere gönderilmiş olan Hâtemü’l-Enbiyâ hazretleri tarafından İslâm dinine dâvet için etraftaki meliklere gönderilmek üzere hicretin yedinci senesi Muharrem ayında “Muhammedün Resûlullah” mühürlü altı mektup yazıldı.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), elçiliğe göndereceği Ashabına: “Sabahleyin hepiniz yanıma erken gelin” diye tembih etmişti. Mutadları üzere sabah namazından sonra Resûlullâh namaz kıldığı yerde tesbih ve dua ile meşgul oldu. Sonra o elçilere gidecekleri yerleri beyan etti ve şöyle buyurdu:

“Allâh’ın kulları ile olan işlerinizde dürüst olun. Çünkü işlerinde ve emanetlerinde doğruluk göstermeyenlere Allah’u Teâlâ cennet kapısını kapalı bulundurur. Haydi gidin! Meryem’in oğlu isa’nın havarileri gibi olmayın. Çünkü onlar yalnız yakında bulunanlara gittiler ve uzaktakileri ihmal ettiler.”

Elçiler gittikleri milletin dillerini bilenlerden seçilmişti. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Bu husus Cenâb-ı Hakk’a karşı yapmakla mükellef olduğumuz vazifelerin büyüklerindendir” buyurmuşlardı. Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran hükümdarına, Yemen ve Mısır valilerine yazılan mektupları şu meâldedir ;

“Bismillah… Rûm Kayseri’ne; selâm hidayete tâbî olanlar üzerine olsun. Vacib olanın ifasından sonra…

Sizleri İslâm’a çağırıyorum. Kabul edin. Cenâb-ı Hak sizi iki cihetle mükâfata kavuşturur. Sizler İslamiyetin teklifinden yüz çevirirseniz ahalinizin bütün günahları üstünüzde kalır.

Ey Ehl-i kitap!… Sizin ve bizim için en doğru olan dine geliniz. O da şudur: Yalnız Allâh’a iman etmek, Ona başkasını şerik (ortak) koşmamak.

Ey Ehl-i kitap!… Sakın imtina etmeyiniz!… Biz Müslümanız, dinimize İslâm denir…”