Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v) in Hayatında Giyim

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v) in Hayatında Giyim

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v), Peygamberimizin Hayatında Giyim, Peygamber efendimizin günlük hayatı, Hz. Muhammedin giyimi, Peygamberimizin giyimi, Giyim kuşamda israftan kaçınılması, Giyimde sağdan başlamak, güzel ve temiz giyinmek, peygamberimizin giyim konusunda yapılmasını istediği şeyler, islam da giyinme, islam da kılık kıyafet

ALLAH RESÜLÜ’NÜN HAYATINDA GİYİM

İnsanoğlunun yeme içmeden sonra en önemli ihtiyaçlarından birisi kuşkusuz giyinmek ve insanlar arasında güzel bir görünüme sahip olmaktır. Hz. Adem’den günümüze kadar insanlar bu ihtiyaçlarını bulundukları bölgenin iklim şartlarına (sıcaklık-soğukluk), inançlarına (müslim-gayri müslim), örf ve adetlerine göre çeşitli şekilde karşılamaya çalışmışlardır. Asr-ı Saaed’te Müslümanlarla müşriklerin yaşantıları tamamen farklı olduğundan Efendimiz (S.a.v) ashabının giyimiyle ilgilenir, elbiselerinin cinsine, rengine, uzunluk ve kısalığına varıncaya kadar giyim tarzları ile ilgili tavsiyelerde bulunurlardı. Bununla alakalı olarak Peygamber Efendimiz’in giyim tarzı ve tavsiyelerinin neler olduğuna bir bakmaya çalışalım.

A. Giyim Konusunda Yapılmasını İstediği Şeyler

 • Çalışırken Setr-i Avrete Dikkat Edilmesi

  Çalışırken, Setr-i Avrete mutlak surette dikkat edilmelidir. Konu ile alakalı Misver İbni Mahremi’nin (R.a) anlattığı şu hadisle dikkat çekicidir :

”Ağır bir taşı yüklenip getirdim. Üzerimde hafif bir elbise vardı. Taş omzumda iken izarım (pantolon, peştemal) çözülüverdi. Taşı bırakmadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine Resulullah ” Dön elbiseni al. Bu şekilde dolaşmayın” buyurdu.

 • Mütevazı Elbise Giyilmesi

  Allah resulü (S.a.v) ashabının elden geldiğince mütevazı elbise giymelerini isterdi. Muaz İbni Enes’den (R.a) rivayet edildiğine göre, Allah resulü şöyle buyurmuştur.

” Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazı davranarak lüks elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet gününde o insanı yarattıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.”

Bir kimse gücü yettiği, imkanları da müsait olduğu halde sadece mütevazı olduğundan dolayı insanların karşısında lükse kaçmadan sıradan elbiseler giyerse, Cenab-ı Allah bu kuluna mutlaka büyük mükafatlar verecektir. Bu, inanmış ve inancı doğrultusunda mütevazı yaşamış bir kul için çok büyük bir mükafattır.

 • Giyim Kuşamda İsraftan Kaçınılması

  Efendimiz, insanları özendirecek şekilde lüks ve israfa sebebiyet verecek şekilde pahalı olan elbiselerin giyilmesini istemezdi. Cenab-ı Allah ”De ki ” Allah’ın, kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine.?” De Ki ”Onlar, dünya hayatında (iman etmeyenlerle birlikte,) iman edenlerdendir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte Biz, bilip anlayan kimseler için, ayetleri bu şekilde açıklıyoruz” (Araf suresi 7/32) beyanıyla dünyadaki bütün nimetleri kullarının istifadesi için yarattığını, şükrünü yerine getirerek meşru olan her şeyden yararlanmanın mümkün olduğunu bildirmiştir. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Efendimiz (S.a.v) ” İsraf etmemek ve kibre kapılmamak şartıyla yiyiniz, içiniz, tasadduk ediniz ve giyininiz” buyurmuştur.

  Kaynak : Mustafa GÜNDOĞDU, O’nun Gibi Yaşamak Adlı Kitabı