Peygamberimizin Çektiği Geçim Sıkıntısı

Peygamberimizin Çektiği Geçim Sıkıntısı

Hz. Hasan (radıyallahu anh) Şöyle demiştir: “Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bizzat insanlara yardım eder,

üzerine giydiği elbisesini deri ile tamir ederdi. Mevlâ-yı Müteâline kavuşuncaya kadar aralıksız Üç gün hem sabah hem akşam Yemeği yememiştir.

Yani sabah yemiş ise akşam yememiş akşam yemiş ise sabah yememiştir. Hz. Enes (radıyallahu anh) diyor ki: “Peygamber (sallallahu aleyhive sellem) yüksek masa üzerinde yemek yemedi.

Vefat edinceye kadar buğday unundan yapılmış ince Yufka ekmeği de yemedi.Diğer bir rivayette şu ilave Vardır: “Allah Resûlü, Vefat edene kadar hiçbir zaman kızartılmış bütün bir koyunu sofrasında görmemiş İbn Abbâs (radıyallahu anh) diyor ki:

“Peygamberimiz (sallallahu aleyhi VC sellem) ile aile fertleri, Yiyecek akşam Yemeği bulamadıkları için, bazen Peşi peşine birkaç gece aç yatarlardı. Yedikleri ekmekleri ise genellikle arpa ekmeği idiýsc Enes (radıyallahu anh) diyor ki:

“Bir gün Fatima (radıyallahu anha) Fahr-i Kainat olan babasına, bir parça arpa ekmeği Verdi. Allah Resûlü, Fâtıma’ya, “Bu, babanın üç günden beri Yediği ilk yemektin» dedi. Bu hadisi Taberani Şu ziyade ile rivayet etmiştir:

“Hz Fatima, babasına O birparça arpa ekmeğini getirince Peygamberimiz sordu: (o nedir?, Fatima: “Pişirdiğim yuvarlak bir ekmek. İçim rahat etmedi, bu parçayı da sana dedi. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) diyor ki:

Bir gün Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine ikram edilen sıcak bir Yemeği yiyip bitirdikten sonra, “Elhamdülillah Şu kadar zamandan beri mideme sıcak bir yemek girmemişti» dedi.”

Sehl b. Sa”d (radıyallahu anh) Şöyle der: Resûlü Ekrem (sallallahualeyhi Vesellem) nebi olarak görevlendirildiği günden, Rabbine kavuştuğu ana kadar sofrasında kepeksiz undan Yapılmış ekmek görmedi.

“Resûlullah zamanında ince elek Var mıydı?” diye sordular. Dedi ki: “Allah Resûlü Peygamber olarak gönderildiği zamandan itibaren ruhu kabzolunacağı ana kadar elek de görmedi. Denildi ki: “Peki, O halde elenmemiş arpayı nasıl yiyorsunuz?”

Şöyle cevap verdi: ::Arpayl döverdik sonra da savururduk. Uçan uçardı. Kalanı da su ile Yoğururduk Hz. Âişe (radıyallahu anha) der ki: “Resûlü Ekrem’in sofrası üzerinde az veya Çok arpa ekmeği kalmazdı.” Diğer bir rivayet ise Şöyledir:

“Peygamber Efendinmizin önünden üzerinde yemek artığı olan hiçbir sofra kaldırılmamıştır.”°