Peygamberimizin Cömertliği

Peygamberimizin Cömertliği

Peygamberimizin Cömertliği,peygamberimiz cömert,peygamberimizin eli açık,yetimlere,yoksullara yardım,ramazan ayında yardım

Peygamberimizin Cömertliği

Hz. Peygamber (S.A.V.) iyilik yapma konusunda insanların en cömertiydi. Yetimlere, yoksullara, muhtaçlara ve misafirlere karşı çok cömert davranırdı. Peygamberimiz (S.A.V.) hayatı boyunca kendisinden bir şey talep eden hiç kimseyi geri çevirmemiştir. Talep edilen şey elinde varsa hemen verirdi. Yoksa borçlanıp istenen şeyi temin edip ihtiyaç sahibine verirdi. Bilhassa Ramazan ayında daha da fazla cömert olurdu. Vahiy meleği Cebrail (A.S.) her gece gelip, Peygamberimiz (S.A.V.) ile birlikte Kur’an okurdu. O zamanlar da insanların üzerine büyük bir rahmet inerdi. Peygamberimiz (S.A.V.) maddi ve manevi her konuda ihtiyaç sahiplerine mutlaka yardımcı olurdu.

Bir gün Bahreyn’den Peygamberimize (S.A.V.)fazla miktarda para, altın, gümüş ve bazı değerli eşyalar hediye gelmişti. Bütün hediyeleri cami avlusuna bırakmış, namazdan sonra hiçbir şey kalmadan gönderilenlerin hepsini dağıtmıştır. Muhayrik adına bir Yahudi yedi bağını Peygamberimize (S.A.V.) hediye etmişti. Peygamberimiz (S.A.V.) ise bu bağlardan elde edilen gelirlerin hepsini fakir, yoksul ve yetimlere dağıtmıştı. Peygamberimiz (S.A.V.) hiç ayrım yapmadan herkesi kapsayan cömertliği sayesinde her zaman borçlu yaşadı. Ömrünün büyük bir kısmını da darlık içinde geçirdi. Yine borçlu olduğu bir zamanlarda Fedek’ten O’na dört deve yiyecek hediye gelmişti. Hz. Bilal (R.A.)’e yiyeceklerin bir kısmını pazarda satmasını emretmiş, gelen paranın bir kısmını borçlarına vermişti. Geriye kalanları ise yetim, muhtaç ve yoksullara dağıtmıştır. Hz. Bilal (R.A.) o gün kalan yiyeceklerden az bir şeyi dağıtmayınca, Peygamberimiz (S.A.V.) yiyeceklerin hepsi dağıtılmadığı için o gece eve gitmemiş ve mescidde kalmıştı. Yiyeceklerin hepsi dağıtıldıktan sonra evine gitmiştir. Peygamberimiz (S.A.V.) yanında altın, gümüş veya dinar varken asla sabahlamazdı. Mutlaka bunlara ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Bir gün Peygamberimize (S.A.V.) bir yerden çok miktarda dinar hediye olarak gelmişti. Hepsini dağıtmış, sadece altı dinar kalmıştı. Onları da dağıttıktan sonra “İşte şimdi içim rahatladı” buyurmuştur. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya onların mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.” (Bakara Suresi, 274)

Bu ilahi mesajın gereğini Peygamberimiz (S.A.V.) hayatında her zaman uygulamıştır. Elinde bulunanların hepsini infak etmiş fakir, muhtaç ve yetimleri her zaman himaye etmekten bir an bile geri kalmamıştır. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle haber vermektedir: “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsra Suresi, 29)
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) üstündeki gömleği çıkartıp verinceye kadar yanında ne varsa hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Bunun üzerine Allah (C.C.) bu ayeti indirmiştir. Peygamberimiz (S.A.V.) cimrilik ve cömertlik için şöyle buyurmuştur: “Cömert Allah’a yakındır, cimri ise uzaktır” “Cömert kimselerin yiyeceği şifadır. Cimri kimselerin ise hastalıktır.” “Mü’minde şu iki haslet bulunmaz; cimrilik ve kötü huy.”