Peygamberimizin Hastaları Ziyaret Etmesi

Peygamberimizin Hastaları Ziyaret Etmesi

Peygamberimizin Hastaları Ziyaret Etmesi,Peygamberimizin hasta ziyareti,hasta ziyareti nasıl olmalı,peygamberimizin ziyaretleri

Peygamberimizin Hastaları Ziyaret Etmesi

Peygamberimiz (S.A.V.) hasta olanları ziyaret ederdi. Hastanın hal hatırını sorar, teselli edip moral ve destek verirdi. Zor sıkıntılı günlerde hasta olanı yalnız bırakmaz onunla ilgilenirdi. Ashabın durumunu da çok yakından izlerdi. Birkaç gün ashabından birilerini görmedi mi hemen durumunu sorardı. Şayet hasta ise ziyaretine giderdi. Hastanın tedavi olması gerekiyorsa, tedavi olmasını söylerdi. Bizzat kendisi hastalanınca da tedavi olmuştur. Allah (C.C.) her hastalığın şifasını yaratmıştır. Hz. Peygamber (S.A.V.) hasta ziyaretinde zengin, fakir, kadın, erkek, çocuk ve köle ayrımı yapmazdı. Hatta hasta olan gayrimüslim ise, ona da uğrar hal ve hatırını sorardı. Peygamberimiz (S.A.V.)’e hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı, hastalanmıştı. Peygamberimiz (S.A.V.) çocuğun evine kadar giderek onu ziyarette bulundu. Müslüman olması için telkinde bulundu. Çocuk şehadet getirip Müslüman oldu. Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Benimle bu çocuğu ateşten kurtaran Rabbime şükürler olsun.” (Buhari)

Torunu (Hz. Zeynep’in kızı) hasta iken de ziyaretine gitmiş, can çekiştiğini görünce gözleri yaşarmıştı. O zamanlar camiyi süpüren Habeşli yoksul bir kadın vardı, vefat etti. Peygamberimiz (S.A.V.)’i rahatsız etmemek için ashab haber vermeden onu defnettiler. Hz. Peygamber (S.A.V.) bu kadının durumunu sordu, vefat ettiğini öğrenince kadının kabrinin başına gitti. Dört tekbirle onun cenaze namazını kıldı ve dua etti. Hz. Cabir (R.A.) çok ağır hastalanmıştı. Evi uzak olmasına rağmen Peygamberimiz (S.A.V.) onu ziyaret etmişti. Ağır hasta olduğunu görünce abdest alıp, suyunu Cabir (R.A.)’in yüzüne ve üzerine serpmişti. O anda Cabir (R.A.) kendisine gelip iyileşmiştir. Sa’d Bin Vakkas (R.A.) cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Veda haccında Peygamberimiz (S.A.V.) ile birlikte Mekke’ye hac yapmak için gitmişti. Mekke’de iken ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Peygamberimiz (S.A.V.) hasta olduğunu öğrenince O’nun ziyaretine gitti ve mübarek elini Sa’d’ın alnına koydu. Yüzünü ve karnını mesh etti. Şifa bulması için dua etti. Ve Sa’d, Allah’ın izni ile bu hastalıktan şifa buldu. Peygamberimiz (S.A.V.) hasta olan daha birçok sahabeyi ziyaret etmiştir. Biri hastalandığında ya Peygamberimiz (S.A.V.) bizzat kendisi onun ziyaretine giderdi. Ya da hastayı Peygamberimize (S.A.V.) getirirlerdi. Peygamberimiz (S.A.V.) hastaya şöyle dua ederdi; “Şu hastanın hastalığını gider, şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim! Bu hastaya öyle bir şifa ver ki bu şifa onun üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın.” (Buhari)
Peygamberimiz (S.A.V.) bu konu ile ilgili bir kısım Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Bir hastanın yanında hazır bulunduğunuzda ona hayır dua edin, melekler, sizin söylediklerinize âmin derler.” (Müslim)
“Kim hasta ziyaretinde bulunursa ziyaretinden evine dönene kadar cennetin hurma bahçelerinde gibidir.” “Aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirin esirlik bağlarını çözün.”