Peygamberimizin Hayvan Sevgisi

Peygamberimizin Hayvan Sevgisi

Peygamberimizin Hayvan Sevgisi,Hz. Muhammedi hayvan sevgisi,hayvan sevgisi,dinimizde hayvan sevgisi,hayvan sevgisi sevabı

Peygamberimizin Hayvan Sevgisi

Hayvanlarda birer can taşıdıkları için onlarında insanlar üzerinde hak ve hukukları vardır. Onlarında hak ve hukuklarına mutlaka riayet etmek lâzımdır. Bilhassa hayvanları aç ve susuz bırakmamak, taşıyamayacakları ağır yükleri onlara yüklememek gerekir. Peygamberimiz (S.A.V.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.” (Buhari)
Peygamberimizin (S.A.V.) hayvanlara karşıda engin bir iyilik ve merhameti vardı. Arabistan da diri hayvanların etlerini ve yağlarını, develerin ise damarlarını kesip kanlarını alıyorlardı. Daha sonra kestikleri bu yerleri dikerlerdi. Bu olay hayvanlara büyük bir acı ve ızdırap verirdi. Araplar diri hayvanları hiç acımadan hedef tahtası yaparlardı. Peygamberimiz (S.A.V.) yapılan bu kötü ve çirkin hareketlerin hepsini şiddetle yasaklamıştır. Ayrıca Efendimiz (S.A.V.) ashabına şu kıssaları anlatmıştır. Bir adam susamış bir köpeğe, kuyuya inip ayakkabısı ile su içirdiği için, Allah’ın affına mazhar olmuş ve cennete girmeye hak kazanmıştır. Bir kadın ise ceza olarak bir kediyi bağlamak suretiyle hapsetmiş dışarı çıkmasına mani olmuştu. Kediyi aç ve susuz bırakıp ölümüne neden olduğu için bu kadın da cehennemlik olmuştur.