Peygamberimizin Zikri, Peygamberimiz Nasıl Zikir Yapardı?

Peygamberimizin Zikri, Peygamberimiz Nasıl Zikir Yapardı?

Peygamberimizin Zikri,peygamberimiz nasıl zikir yapardı,peygamber zikri,zikir nasıl yapılır,zikir nedir,Allah’ı anmak,Allah’ı zikretmek

Peygamberimizin Zikri

Zikrin lügat anlamı

Hatırlamak, anmaktır. Zikir; Allah’ı devamlı olarak hatırda tutarak O’nu anmaktır. Allah’ı zikir etme hususunda, bütün insanlar için en güzel örnek Hz. Muhammed (S.A.V.)’dir. Hz. Muhammed (S.A.V.) ayakta, otururken, yatarken, yerken, içerken kısacası her an ve he sözde Allah’ı anardı. Bir an bile gaflete düşmezdi. Zikirle ilgili Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet vardır. Allah’ı zikretmek Kur’an-ın kesin emridir. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayet-i kerimelerinde şöyle haber vermektedir: “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar.”

“Ey İnananlar! Allah’ı çokça zikredin. Ve O’nu sabah akşam tesbih edin.” (Ahzab Suresi, 41-42)
“Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın.” (Nisa Suresi, 103)
Namaz kılmak en büyük zikirdir. Fakat Allah’ı anmak yalnız namaz halinde olmamalıdır. Namazın dışında da her daim Allah’ı anmak gerekir. Kişi kimi severse hep onu anar. Allah’ı sevende O’nu her an anar. Zikir yapmanın zamanı ve mekânı yoktur. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş, onları Allah’ın zikrinden alıkoymaz. “ (Nur Suresi, 37)
“Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut Suresi, 45)
Kalbin gıdası Allah’ı anmaktır. Ruh ancak bununla tatmin olup yükselir ve Allah’a yakın olur. Her an yapılan zikir sayesinde, insan mutluluğa ve huzura kavuşur.

Bir kısım Hadis-i Kudsilerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Kulum beni zikredip dudaklarını benim için kıpırdattığı müddetçe ben kulumla beraberim.” (İbni Mace)
Başka bir Hadis-i Kudsi’de şöyle buyrulmaktadır: “Kulum beni kalbinde zikrettiği zaman ben de onu nefsimde zikrederim. Beni bir cemaatte zikrettiği zaman, onun cemaatinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde kendisini zikrederim. Bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaştığı zaman ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geldiği zaman, ben ona koşar adımlarla yaklaşırım.” (Müslim, Buhari)
Peygamberimiz (S.A.V.) bir kısım hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Rabbini zikredenlerle, zikretmeyenlerin durumu ölü ile diri gibidir.” (Buhari)
“Âdemoğlu zikrullahtan daha çok kendini Allah’ın gazabından koruyabilecek bir amel işlememiştir.”

Zikirsiz bir hayat gaflettir. Ve kıyamet günü ise pişmanlıktır. Zikrin en efdali; “Lâ ilâhe illallah” demektir. Anlamı; Allah’tan başka ilah yoktur. Bu zikir aynı zamanda cennetin anahtarı ve bedelidir. Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “İki kelime vardır ki, dil üzerinde hafiftirler. Mizanda ise o kelimeler ağırdır. Rahman olan Allah’ın nezdinde de sevimli kelimelerdir. Onlar; Subhanallahi ve bihamdihi ve Subhanallahil azimdir.” (Müslim, Buhari)
“La havle vela kuvvete illa billâh. Cennet hazinesinden bir kelimdedir. Anlamı; Allah’tan başka ne bir güç ne de bir kuvvet vardır.” “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir. Anlamı; Allah’tan başka ilah yoktur. Ortağı bulunmamaktadır. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye gücü yeten O’dur.” Peygamberimiz (S.A.V.) bu zikirleri çok söylerdi. Ve ashabının da söylemesini tavsiye ederdi. “Subhanallahi ve’l hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Anlamı; Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür.”

Bu zikirde Peygamberimizin (S.A.V.) en çok sevdiği zikirlerden biriydi. Hz. Aişe (R.A.) validemiz Peygamberimizi (S.A.V.) şöyle anlatmıştır: “Resulü Ekrem hayatının her anında Allah’ı zikrederdi.” (Buhari)
Çok tövbe ve istiğfara devam ederdi, her fırsatta işe şu zikri yapardı; “Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ev etûbü ileyh. Anlamı; Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder ve sana yönelirim. Beni bağışla Allah’ım.” Peygamberimiz (S.A.V) bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur: “Her namazdan sonra otuz üç defa Subhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa Allahu Ekber deyip yüz sayısında La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir ile tamamlayan kimsenin günahları af olunur. Bir kısım ashabına şu zikirleri söylemelerini tavsiye etmiştir:

Yüz defa Subhanallah

Yüz defa Elhamdülillah

Yüz defa Allahu Ekber

Yüz defa La ilahe illallah 

Peygamberimizin (S.A.V.) birçok hadis-i şerifleri zikrullahla ilgili olup bunların hepsini yazmak mümkün olmadığından sadece birkaç tanesini naklettik.