Peygamberlere İman

Peygamberlere İman

PEYGAMBERLERE İMAN

 

Allah, istek ve öğütlerini insanlara açıklamak amacıyla zaman zaman elçiler göndermiştir. Bu elçilere peygamber, resul veya nebi de denebilir. İslam dininde doğrudan Allah ile ilgili konulardan sonra üzerinde en çok durulan konu peygamberliktir. Peygamberlik nübüvvet olarak da adlandırılabilir.

 

Allah tarafından, ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar birçok peygamber gönderilmiştir. Allah Kur’an – ı Kerim’de Nahl suresinin otuz altıncı ayetinde her topluma bir peygamber gönderdiğini açıkça beyan etmektedir. İslam inancı olan, Müslüman bir kişinin kuşkusuz tüm peygamberlere inanması gerekmektedir.

 

Her devrin toplumu ve yaşayış biçimi farklılık gösterdiği için peygamberlerin toplumlara olan mesajları da doğal olarak farklılık gösterecektir. Bunun dışında peygamberlerin verdikleri mesajlarda inanç esasları ortaktır fakat ibadetlerin yapılma şeklinde değişiklikler görmek mümkündür.

 

Peygamberler, mesajlarını insanlara açıklarken gerektiğinde mucizelere ihtiyaç duymuşlar ve bazı zamanlarda mucizeler göstermişlerdir. Mucize, aciz bırakan anlamına gelir ve peygamberlere inanmayan kişileri aciz bırakmak için Allah’ın izniyle peygamberler tarafından gerçekleştirilir. Örneğin Hz. Musa’nın firavundan kaçarken asasıyla Kızıldeniz’i ortadan ikiye bölmesi bir mucizedir ve inanmayanları aciz durumda bırakan bir olaydır.

 

Allah’ın zamanı geldikçe peygamberler göndermesi, insanların azgınlaşmasına bağlı olarak gelişmektedir. Eğer Allah peygamberler olmadan mesajlarını bizlere iletmiş olsaydı, insanlar bu buyrukların yapılamayacak kadar zor olduğunu iddia edebilirlerdi ve yapmamak için türlü bahaneler üretebilirlerdi. Fakat yüce Allah, bir örnek gösterici olan peygamberleri göndererek bir insanın çok rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebileceğini apaçık bir şekilde uygulamalı olarak göstermiştir.