Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir?

Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir?

Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir?

 

Peygamberlerin sıfatları yüce dinimizin kitabı olan Kuranı Kerim’ de anlatılmaktadır. En ideal Müslüman tipi Kuran’da belirtilmiştir. En güzel ahlaklı ve en ideal insan tipi örnekleri peygamberlerimizdir. Yüce bir ahlakı tamamlamak üzere son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) gönderilmiştir. Tüm peygamberlerin sıfatları bulunmaktadır bu sıfatlar aşağıda yer almaktadır.

 

1-) Sıdk: Doğruluk ve sadakat anlamına gelmektedir. Özü de sözü de doğru olan peygamberler tüm insanlığa örnektir. Söyledikleri sözlerde ihtilaf bulunmayan kimselerdir. Allah ‘ın özel seçilmiş elçileri olmalarından dolayı güvenilir ve hep dosdoğrudurlar. Daima doğruluğu tavsiye etmektedirler. Sadakat ve doğruluk esasına dayanmaktadır. Her peygamber doğruyu söyler.

 

2-) Emanet: Çevresine inanan ve güven telkin eden kimseye mümin denilmektedir. Allah’ın isimlerinden olma özelliğine de sahiptir. Allah güven kaynağıdır, mümindir. Peygamberleri de güven kaynağıdır. Son peygamber olan Hz. Muhammed ‘ in en bilinen özelliği de güvenilir olmasıdır.

 

3-) İsmet: Peygamberlerin en önemli sıfatları arasında yer almaktadır. Men etme, engelleme korunmuş anlamlarına gelmektedir. Günahlardan maddi ve manevi olarak temizlik anlamındadır. Peygamberlerin sözleri kadar yaşam tarzları da insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Peygamberlerin hayatında hiçbir hata ve kusur bulunmamaktadır. Tebliğ vazifesi ile insanların arasında bulunurken üstün sıfatları ile peygamberler görevlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır.

 

4-) Fetanet: Peygamber mantığı anlamına gelmektedir. Kendilerine gelen vahyi peygamber mantığı ile insanlara tebliğ etmişlerdir. İlahi vahiy peygamber fetaneti sayesinde insanların anlayacağı duruma indirilmektedir. Fetanet bulunmasaydı eğer peygamberler bunca zorluklara nasıl göğüs gerebilirlerdi?