Pir Ahmet Edirnevi Türbesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Pir Ahmet Edirnevi’yi Tanıyalım

Pir Ahmet Edirnevi Efendi, 1566 – 1595 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönem Sultan 2.Selim ve Sultan 3. Murad Dönemine denk gelmektedir.Karabaş Ahmet Efendi olarak da bilinen Pir Ahmet Efendi Melamiye tarikatının Bayramiye koluna mensuptur. Kendisi ayrıca Pir Ali Aksarayi’nin halifelerindendir. Pir Ahmet Edirnevi 1592 yılında vefat etmiştir. Kendisinin tamamlanamayan ve tüm tekkelerde okutulan bir ilahisi mevcuttur. Bu ilahi tekkerler kapatılana kadar özel bestesiyle tüm tekkelerde söylenirdi.

Hakka giden yol bu yoldur

Cümlenin maksudu oldur

Tevhid eden gör ne kuldur

Böyle bir Allahımız var

Bilir cümlenin halini

Aşıklar verir cemâlini

Zeval ermez kemâlime

Böyle bir Allahımız var

Bir aşık ile dols olalım

Gitdi aklım ben mest olalım

Bu yolda gayet pest oldum

Böyle bir Allahımız var.

Ahmed Üryan gir Meydâne

Afveder bakmaz iyyâne

Terket canı yana, yane

Böyle bir Allahımız var.

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi Hakkında Bilgi

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi, İstanbul’un Eyüp semtinde bulunmaktadır. Türbede sadece Pir Ahmet Edirnevinin Naaşı bulunuyor. Türbe, 1592 tarihlidir. Günümüze gelene kadar sadece 1 kez 1957 yılında restorasyon yapılmıştır.

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi’nin Mimari Yapısı

Türbe, Feshane caddesi üzerinde olup her iki tarafı da mezarlıktır. Bunların yanında ve sağ tarafında Mehmed Vusuli Efendi ve Hubbi Hatun Türbeleri, sol tarafta Zal Mahmud Paşa Medresesi ve camii bulunmaktadır. Arka tarafındaki bostanın sonunda ise, Nakkaş Hasan Paşanın eşsiz türbesi bulunmaktadır.

Türbe, kara planlı olup üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan inşa edilmiştir. Alt ve üst pencerleri bulunmaktadır. Çatı ahşap yapımdır. Cadde tarafında klasik demirli bir hacet penceresi bulunmaktadır. Giriş kapısı yanında ve caddeye bakan duvarda kemersiz iki pencere, bunun üzerinde de sivri kemerli üç penceresi vardır. İçerisinde tek bir kabir bulunmaktadır.

Pir Ahmet Edirnevi Türbesi’nin Adres Bilgileri

Adres: Defterdar Cad. Cezri Kasım Mah. EYÜP

Harita: