Porno Film İzlemek Günah Mı?

Porno Film İzlemek Günah Mı?

Nefsine hakim olamamak ve internetten porno film izlemek günah mı, doğrudan zina kapısının açılmasına teşvik eden porno film izlemenin oluşturduğu tahribatın büyüklüğünü ele alıyoruz.

Mobil ve internet teknolojisinin hızla yayılım gösterdiği çağımızda ne yazık mi, erotik ve porno içerikli filmlerin yaygın bir şekilde izlendiği toplumlarda, erotik film izlemek günahmı , porno film izlemek günahmı sorusu akıllarda yer aldı. Yüce kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de buyurulduğu üzere, bu gibi eylemlerin doğrudan zinaya yaklaştırıcı bir niteliğe sahip olduğu ve tabiri caizse, şeytan ve insan nefsinin adeta tuzaklarından bir tuzak olduğu buyurulmaktadır. Ayrıca, toplum ve kişi karakterinde, ahlaki yapısında ve gerek maddi ve gerekse de manevi değerleri üzerinden ciddi anlamda tahribata neden olan bu olumsuz eylemin, bu bakımdan dinimizce caiz olmadığını belirtmek fayda görmekteyiz.

Porno film izlemek günahmı, bu gibi eylemlerin doğrudan zinaya yaklaştırıcı bir niteliğe sahip olduğu buyurulmaktadır.

Erotik film izlemek günahmı
Porno film izlemek günahmı
Cinsel içerikli film izlemek günahmı

Porno film izlemek günah mı?


Porno İzlemek Doğrudan Zina Kapısının Açılmasına Teşvik Ediyor…

Yüce kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı ayetlerde de belirtildiği üzere 7 büyük günahlardan biri olan zina günahına bazı hal ve hareketlerin doğrudan kapı açabildiği ve bu sebeple de, zinaya kapı açabilen veya doğrudan zemin hazırlayabilen her türlü eylemlerden uzak durulması gerekmektedir. Nitekim yüce Rabbimiz, İsra suresi 32. ayetinde ”Zinaya Yaklaşmayın, zira o bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur” buyurmakta ve burada özellikle yaklaşmayın emrinin zinaya götürebilecek her türlü amelin doğrudan yasaklandığı islam alimlerimiz tarafından ayrıca belirtilmektedir. Ayrıca, müstehcen resim ve içeriklerin de doğrudan bu kapsamda bulunması sebebiyle, bu gibi durumlardan da uzak durulması gerekmektedir.

Özellikle, müstehcenliğin ve cinsel tahrikin adeta bir ticari kazanç ve sektör haline ulaştığı çağımızda, ve tabiri caizse taşların dahi şehvet koktuğu çağımızda, özellikle de genç nesillerin cinsel dürtülerinden faydalanılarak giderek artan anormal ve gayrimeşru tatmin yollarının beraberinde gerek kişilerin ve gerekse de toplumların sömürülmesine neden olduğu çağımızda, gençlerin şehvetlerine ciddi anlamda kontrol edemediği de bilinen gerçekler arasında yer almaktadır.

Ancak,  cağımızda yaşanan bu olumsuzluklara rağmen özellikle genç kuşakların dinimiz çatısı altında eğitilerek, bu sayede gayrimeşru cinsel tatmin yollarından uzaklaştırılmasına gayret edilmelidir. Bu bakımdan, yalnızca porno film seyretme açısından değil, cinsel dürtüleri açığa çıkarabilecek her türlü video, oyun türleri ve kaset gibi faktörlerin alım, satım ve izlenmesinden de mutlak olarak uzak durulmalıdır.

Porno Film İzlemenin Bireylerde Oluşturduğu Olumsuzlukları İse Şu Şekilde Sıralayabilmekteyiz;

 • Bireylerde karakterist zayıflamaların oluşmasına
 • Bireylerde toplumdan soyutlanma problemi oluşmasına
 • Bireylerde ahlaki çöküş problemi oluşmasına
 • Bireylerde sorumsuzluk ve duygusal yönden çöküş oluşmasına
 • Bireylerde suçluluk, depresyon ve ruhsal yönden takıntıların oluşmasına
 • Bireylerde geçim darlığı, ekonomik problemler, aile içi huzursuzluk, manevi güçsüzlük durumu oluşmasına
 • Bireylerde karamsarlık duygusu ve geleceğe güvensizlik duygusu olmasına
 • Bireylerde vesvese ve takıntı sorunu oluşmasına
 • Bireylerde gusül abdesti alma eğiliminden hızla uzaklaşmasına ve bir alışkanlık haline dönüştürüldüğünde gusülsüz gezme alışkanlığı oluşmasına
 • Bireylerde islam dininden uzaklaşma eğilimi oluşmasına
 • Bireylerde ahlaki yönden sapkınlık durumu oluşmasına
 • Bireylerde ileriki düzeyde porno veya erotik içerikli film izleme bağımlılığı ve hastalığı oluşmasına
 • Bireylerde eşler arası cinsel sorunların ve uzaklaşma eğilimi oluşmasına
 • Bireylerde kadına karşı yalnızca şehvet  duygusu ile bir bakış açısı oluşmasına
 • Bireylerde iş ve sosyal yaşamda huzursuzluk ve sorunların oluşmasına gibi birçok ciddi problemlerin oluşmasına neden olmaktadır.

Bu bakımdan, gerek toplumları ve gerekse de bireyleri sinsi bir şekilde içten içe çürüten ev dinimizce caiz olmayan porno izleme eğiliminden uzak durulmalı ve böyle bir alışkanlık söz konusu olması durumunda gerekirse de, bir uzmandan destek tedavisi alınmalıdır.

Son eklenen yazılar