Rızık Duası Türkçe – Arapça Okunuşları ve Anlamı

Rızık Duası Türkçe – Arapça Okunuşları ve Anlamı

Her insan rızkıyla doğar ve rızık sonradan da çoğalabilir. Bunun için dua etmeliyiz. Temiz bir kalp ile dua ederek rızkımızı artırabilir ve bereketlendirebiliriz. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter. Bu dua ile bereket nerede ise sizi bulur. Dua ederken kazancın helal olmasını istemek de önemlidir. Bunu da dikkate alarak temiz bir kalp ile hayırlı helal kazançlar ve bereket istemeliyiz.

Rızık Duası Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Rızık Duası Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

1 YORUM

  1. Avatar

    Yorumunuz