Sabah Namazının Önemi Nedir

Sabah Namazının Önemi Nedir

Sabah Namazının Önemi

Sabah Namazı

Sabah namazının önemi, günün ilk sınavı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk sınavı başarmalıyız ki, diğer sınav ve zorluklara karşı daha güçlü ve donanımlı olmalıyız. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) ” Kim sabah namazını kılarsa, Allah’ın garantisi altındadır”. (Kütüb-i Sitte, c.17, s.541) buyurarak bu gerçeği belirtmiyor mu ?

Sabah namazını kılarak, güne ” Allah’ın garantisi” altında başlayan bir mü’min, artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir. Bir insan güne nasıl başlarsa, genellikle geceye kadar öyle devam eder. Güne iyi başlayan, nefis ve şaytana karşı giriştiği savaşta zafer kazanan bir mü’min yatıncaya kadar başarılı olacaktır.

Rabbimiz sabah namazı hakkında şöyle buyurur :

” Güneşin zevalinden (öğle vaktinde batıya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazlarını dosdoğru kol. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir” (İsra:78)

Görüldüğü gibi dört vakti bir anda zikreden Rabbimiz, önemine binaen sabah namazını ayrıca emretmiştir. Çünkü onun şahitleri, gece ve gündüz melekleridir. Rivayete göre, bu melekler sabah namazında imamın arkasında birleşirler. Sonra gündüz melekleri kalır, gece melekleri semaya yükselirler.

Ahirette bu meleklerin size şahitlik etmesini istemez misiniz ?