Salat-ı Tefriciyye Niyet Duası

Salat-ı Tefriciyye Niyet Duası

Salat-ı Tefriciyye Niyet Duası, salatı tefriciyye, salatı tefriciye, dilek duası, istek duası, rızık duası, hacet duası, bir isteğin olması için dua, istediğin bir şeyin olması için dua, duanı kabul olması için

Salat-ı Tefriciyye Duası

Bu salavat-ı şerifeye, imam Kurtübi rahmetullahi aleyh Hazretleri ‘Salat-ı Tefriciyye”, diğer ulema bu salavat-ı şerife hürmetine muradlarının acilen meydana geldiğini gördükleri için, ”Salat-ı Nariyye”, tasavvuf ehlide kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğu için ”Miftah-u Kenzi’l Muhit” adını vermişlerdir.

Allāhümme salli salāten kāmileten ve sellim selāmen tāmmen alā seyyidinā Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdā bihil’havāicü, ve tünālü bihir’regāibü, ve hüsnül’havātimi, ve yüsteskal’šamāmü bivechihil’ kerimi, ve alā ālihi ve sahbihī fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mā’lūmin lek.

  • imam Kurtübi rahmetullahi aleyh Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuşlardır.

– ”Bir mü’min, çok önemli bir işinin yapılmasını veya devamlı belanın ortadan kalkmasına vesile olması için Salat-ı Tefriciyye’yi 4444 defa okumalıdır. Hiç şüphesiz ki, Cenab-ı Hakk, kulunun niyyet ettiği şeye onu muvaffak kılar, matlubuna ulaştırır. Her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allahü Teala sıkıntıyı giderir. Bağlı işlerinin kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir. ”

  • Şeyh Muhammed Tunusi kuddise sırrıhu şöyle buyurmuşlardır :

– ”Kim salat-ı Tefriciyye’yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar, yerden de nebatat gibi biter.”

  • imam Deynuri Rahmetullahi Aleyh Hazretleri şöyle buyurmuştur :

– ” Bir mü’min her beş vakit namazdan sonra bu salavat-ı şerifeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse, rızkı kesilmez, maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır. ”