Satranç Ve Tavla Oynamak Günah Mı?

Satranç Ve Tavla Oynamak Günah Mı?

Günümüzde en fazla merak edilen islami konulardan biri de satranç ve tavla oynamanın günah olup olmadığı konusudur. Günümüzde yaygın olarak oynanması sebebiyle merak edilen bu konu hakkında islam alimleri tarafından satranç ve tavla oynamanın kumara dönüştürülmemesi, gerek toplum ve gerekse de aile yapısı içerisinde olumsuzlara neden olmaması ve günlük olarak gereğinden fazlaca zaman harcanarak günlük ibadetlerin aksatılmaması durumunda günah olmadığının altını çizmektedirler. Buradan anlaşılacağı üzere, satranç ve tavla gibi oyunların kumara dönüştürülmemesi ve günlük ibadetlerin aksatılmasına neden olmaması durumunda elbette ki oynanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Satranç Ve Tavla Oynamak Hangi Durumda Günah Olmaktadır?

Satranç ve tavla gibi eğlenceli oyun türlerinin kumara dönüştürülerek oynanması veya üzerinde bahis yapılarak oynanması dinimizce haram olmaktadır. Bu bakımdan satranç ve tavla oynamakta da mutlak olarak dinimiz tarafından belirtildiği üzere sınırların aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Satranç Ve Tavla Gibi Oyunların Kumara Dönüştürülmesinde Ne Gibi Olumsuzluklar Meydana Gelmektedir?

Herşeyden önce satranç ve tavla gibi oyun türlerinin birkaç dakikalık hobi veya eğlence faktöründen çıkarılarak kumara dönüştürülmesi, dinimizce 7 büyük günahlardan biri olan kumar oynama günahının doğrudan işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu da, doğrudan bu eylemi gerçekleştiren bireylerin 7 büyük günahlardan biri olan kumar oynama günahını alenen işlemesi ve bu sebeple de günahkar olması anlamına gelmektedir. Bunun birlikte satranç ve tavla gibi eğlencelik oyun türlerinin kumara dönüştürülmesi, beraberinde şu gibi olumsuzluklara da yol açmaktadır.

 • Aile yapısında bozulmaların meydana gelmesine
 • Toplum yapısında bozulmaların meydana gelmesine
 • Ahlaki değerlerde çökme meydana gelmesine
 • Rızkın bereketsizleşmesine ve kesilmesine
 • İlahi rahmetin kesilmesine
 • Rızkın daralmasına
 • Hayır kapılarının kapanmasına
 • İlahi gazabın oluşmasına
 • Harama alışılmasına
 • Meleklerin hane içerisinden hızla uzaklaşmasına
 • Şeytanların kumar oynana ortamda yer almasına ve bireylere musallat olmasına
 • Hane içerisinde huzursuzlukların meydana gelmesine
 • Maddi ve hatta manevi yönden çeşitli problemlerin hasıl olmasına gibi birçok olumsuz neticelere de yol açmaktadır.

Satranç Ve Tavla Oynamak Başka Ne Gibi Durumlarda Sakıncalı Görülmektedir?

Ayrıca satranç ve tavla gibi eğlencelik oyunların günlük olarak gereğinden fazlaca oynanması da dinimizce uygun görülmemektedir. Gereğinden fazlaca oynanması, beraberinde günlük olarak 5 vakit farz namazların ve diğer farz ibadetlerin aksamasına, aile yapısında olumsuzlukların hasıl olmasına ve ayrıca iş ve sosyal aktiviteler gibi yapılması gereken aktivitelerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu bakımdan islami kurallar dahilinde dahi oynansa, satranç ve tavla gibi hobi türü oyunların mutlak olarak gereğinden fazlaca zaman ayrılarak oynanmamalıdır.

Yukarıdaki islami kurallar dahilinde hareket edildiği takdirde büyük islam alimleri ve sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere satranç ve tavla gibi eplencelik oyunların oynanmasında herhangi bir sakınca bulunması söz konusu olmamaktadır.

 

Etiketler