Sevgili Olmak Günah Mı?

Sevgili Olmak Günah Mı?

Erkek ve kadının doğasından dolayı birbirlerine haddinden fazla yaklaşmaları İslam dinince hoş karşılanan durumlar değildir. İki cins arasındaki ilişkilerin sınırlandırılması, arada hep bir mesafe olması emredilmektedir. Aksi takdirde zina gibi kötü sonuçlar doğabilmekte, buda toplumda kötü sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Ancak, dinimizde evlilik müessesi çok önem taşımaktadır. Bu nedenle evlenecek çiftin birbirini tanıması ve istemesi büyük önem taşımaktadır. Tanışma dönemi de belirli sınırlar içerisinde kalması gereken konulardandır. Hal böyle olunca da pek çok kişinin aklına sevgili olmak günah mı sorusunu getirmektedir. Farklı görüşler nedeniyle de bu konularda sürekli tartışmalar yaşanmaktadır.

Sevgili Olmak Haram Mı?

Herhangi bir ayet, sure ya da yazılı kaynakta doğrudan sevgili olmanın haram olduğu konusunda net bilgi yer almamaktadır. Bu durumun haram olması ya da olmaması yorumu ise dolaylı yönden yapılmakta, yine dolaylı yönden ayet ve hadislere dayandırılmaktadır. Haram olarak nitelendirenlerin konuyu dayandırdıkları İsa suresinin 32. ayetidir. Ayette zinadan kaçınılmasının haricinde zinaya yaklaştıracak durumlardan da kaçınılması net bir şekilde öğütlenmektedir. Ayrıca gözün, kulağın ve ayakların zinasından bahsedilmektedir. Çeşitli organlardan bahsetmesinin nedeni ise bunların insanı günaha yaklaştırıcı sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sevgili olmak şehvetle bakışmaya, şehvet dolu sözler söylemeye hatta sonunda zina yapmaya götürüyorsa günahtır açıklaması net bir şekilde doğru olmaktadır. Aslında sevgili olmak günah mı sorusunun cevabı biraz da kişilerin nefsine hakim olma durumlarıyla ilintilidir. Bazı İslam alimleri kendine hakim olunması durumunda eşlerin evlenmeden birbirini tanımasını uygun görürken, bazıları tamamen bu işe karşı durarak zinaya götüren sebepler arasında saymaktadır.

Evlenecek Kişiler İslam’a Uygun Şekilde Nasıl Tanışmalı?

Dini olarak sevgili olmak günah mı sorusunun cevabı genelde, evet ile sonuçlansa da Peygamber efendimiz evlenecek çiftlerin birbirini tanımasına da mutlaka vurgu yapmıştır. Bu durum da İslam’ın emirlerine uygun şekilde tanışma kavramını ortaya atmıştır. Bir hadisi şerifinde ‘Evleneceğiniz kadına- maksadı temin edecek ölçüde- bakınız’ buyururken, eşini görmeden evlenmek isteyen birine ise ‘Git, onu gör, ondan sonra karar ver’ demiştir. Buna göre İslam’a uygun olarak evlenmeyi düşünen çiftler aşağıdaki kurallara riayet ederek birbirini tanımalıdır;

  1. Öncelikle evlenecek erkek ve kadının tanışması en az bir kişinin gözetiminin olduğu yerlerde olmalıdır. Ailenizden bir kişi bu işi yapamayacaksa halka açık yerleri buluşma için seçmek en doğrusudur.
  2. Çiftler birbirini tanıma aşamasında birbirlerini tanıyıp maksatlarını ortaya koyabilecek kadar konuşmalı, ileriye gidecek konuşmalardan kaçınmalıdır.
  3. Görüşme sırasında hem erkek hem de kızın İslam’i örtünme koşullarına riayet etmesi şarttır.

İslam’ın sevgili olmak günah mı sorusuna bakış açısı ve verdiği cevaplar bu şekilde olmakla birlikte haram olduğu konusunda kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı İslam alimleri tarafından günümüzde daha yumuşak kurallar oluşturulabilmektedir.

Etiketler