Şifa İçin Suya Okuyun 7 Sabah Boyunca İçin

Şifa İçin Suya Okuyun 7 Sabah Boyunca İçin

ŞİFA İÇİN BİR BARDAK SUYA OKUYUN

7 sabah boyunca, suyu için:

Ve yeşfi sudure kavmin müminin. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil müminin. Ve iza meridtü fe hüve yeşfin. Fiyhi şifaün linnasi. Kul hüve lillezine amena hüden ve şifaün. Ya eyyühen nase kad caetküm mevızatün min rabbiküm ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmeten lil müminin.

Salavatı Şerife

Sıkıntı ve stresten kurtulmak için okunması gerekir. Peygamber Efendimiz(S.A.V) buyurdu: Kıyamet gününde, katımda insanların
en değerlisi, bana en çok salatı selam getirenlerdir.