Sihirden Korunmak için Okunacak Ayet Dua ve Zikirler

Sihirden Korunmak için Okunacak Ayet Dua ve Zikirler

Sihirden Nasıl Korunuz

Sihirden Korunmak için Okunacak Ayet Dua ve Zikirler, Hanîf olan dinimiz, Müslümanı himaye etmek amacıyla dua ve zikir türünden her çeşit korunma yolunu bildirmiştir. Sihrin en iyi tedavi şekli, Müslümanın başına gelmeden önce önlem alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den nakledilen sahih dualarla kendini sihirden korumasıdır. Biz, burada bu duaları ve Müslümanın kendisiyle sihirden korunabileceği en önemli yöntemleri zikredeceğiz.

Sihirden Korunmak için Okunacak
Ayet, Dua ve Zikirler

1. Farz namazların peşinden selâm verdikten sonra yapılan otuz üçer kere subhânallah, elhamdulillah ve Allahuekber zikirlerinin ardından ve yatmadan önce Âyetü’l- Kürsî okumak. Âyetü’l-Kursî, Kur’ân’daki en yüce ayettir

Eğer Ayet-el Kursi bilmiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

2. İhlâs suresini okumak : Okumak için tıklayınız

3. Felak sûresini okumak:Okumak için tıklayınız

4. Nâs sûresini okumak: Okumak için tıklayınız

Bu üç sure (İhlâs, Felak, Nâs), farz namazların peşinden birer kere, gündüzün başıda yani sabah namazının ardından ve gecenin baş tarafında yani akşam namazının ardından ise üçer kere okunur.

5. Gecenin baş tarafında (yatmadan önce) Bakara suresinin son iki ayetini okumak. Okumak için tıklayınız

6. Gece, gündüz, evlere girildiğinde, hava, kara ve deniz yolculuklarında herhangi bir yerde konaklama yapıldığında:

“Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam ve mükemmel kelimelerine sığınırım.” duasını çokça okuyup Allah’a sığınmak da koruyucu önlemlerdendir. Nitekim Peygamber S.A.V şöyle buyurmaktadır: “Kim herhangi bir yerde konaklar da:

“Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam ve mükemmel kelimelerine sığınırım.” derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez.”

7. Yine gündüz ve gecenin baş tarafında üç kere:

“Allah’ın adıyla. O’nun adı okunduğunda ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir şey zarar veremez. O, (her şeyi) işiten ve bilendir.” duasını okumak da koruyucu tedbirlerdendir.(167) Nitekim Peygamber S.A.V’den bu duayı okumaya teşvik eden sahih rivayetler gelmiştir. Ayrıca bu dua, her türlü kötülükten korunmaya vesiledir.

Buraya kadar sayılan ayet, dua ve zikirler; şayet samimiyetle, imanla, Allah’a güvenip dayanarak ve ifade ettiği anlamlara gönülden inanarak devamlı olarak okunacak olursa, hem sihre hem de diğer kötülüklere karşı korunma noktasında en önemli tedbirlerdendir. Medine hurmalarından olan yedi tane acve hurması yemek de sihre karşı koruyucu önlemlerden biridir. Medine hurması olmasa dahi herhangi bir tür hurmanın yenilmesinin de aynı etkiyi yapacağı söylenmiştir. Âmir b. Sa’d babası Sa’d radıyallâhu anh’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Kim her gün birkaç tane acve hurmasını sabah vakti yerse, o gün akşama kadar ona ne zehir ne de sihir zarar vermez.”

Âmir b. Sa’d’dan gelen diğer bir rivayet ise şöyledir: Sa’d’ın şöyle dediğini duydum: Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken işittim: “Kim yedi tane acve hurmasını sabahleyin yerse, o gün ona ne zehir ne de sihir zarar vermez.”

“İlk hadiste geçen “akşama kadar” ifadesinden anlaşılan şudur: Acve hurmasında bulunan ve onu gündüzün başında yiyen kişiyi sihir ve zehirin zararından koruyan özellik gecenin girmesiyle ortadan kalkmaktadır. Yine “gün” kelimesinin mutlak olarak kullanılmasından onunla, fecir ya da güneşin doğuşundan güneşin batışına kadar geçen zaman diliminin kastedildiği ve gecenin girmesinin şart olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu yedi hurmayı gecenin ilk vaktinde yiyen kişinin, onları gündüzün başında yiyen kimse gibi olup olmayacağı ve ona da sabaha kadar sihir ve zehirin zarar verip vermeyeceği ile ilgili olarak hadisin rivâyet tariklerinde hiçbir bilgiye rastlamadım.

Hurmanın gündüzün başında yenmesinin özelliğine gelince anlaşılan o ki, hurma o vakitte çoğunlukla aç karnına yenmiş olur. Dolayısıyla da hurmanın -oruç tutan kimsede olduğu gibi- onu geceleyin aç karnına yiyen kişinin vücuduna işlemesi muhtemeldir. Yine hadisten bu işi devamlı yapmak gerektiği de anlaşılmaktadır.”

 

 

1 YORUM

  1. Avatar

    Paylaşım için teşekkür ederim :)