Sırat Köprüsü Nedir?

Sırat Köprüsü Nedir?

Sırat köprüsü; İslam inancına göre, cehennemin üzerinde kurulu olan ve mahşer günü herkesin geçeceği dar bir köprüdür. Mahşerdeki hesap bittikten sonra, mahşer ile cennet arasında ve cehennem üzerinde kurulu olan insanların geçeceği yerdir. Ahiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, yolunu aklımızda canlandırabilmek için ancak dünyada gördüğümüz benzer şeyler ile kavrayıp bir kalıba sokabiliriz. Sırat köprüsü de bu bakış açısı ile ele alınınca; cehennem alevleri üzerinde kurulu, dev, karanlık, kıldan ince ve kılıçtan keskin olarak nitelendirilir. Burada geçen “kıldan ince, kılıçtan keskin” ibaresi, sırat köprüsünün ne kadar dehşetli olduğuna işaret eder. İnancı olan veya olmayan herkesin, bu köprüden geçeceği belirtilmiştir. Çünkü Cennetin yolu, Sırat köprüsünden geçmektedir. Müminlerin bu köprüden geçerken ki süreleri, yaşamış olduğu süre boyunca yaptığı amellere göre şekillenecek iken; günahkâr ve kâfirlerin ise ayakları sürçerek dev ateşin içine düşecekleri söylenir. Kimileri şimşek, kimileri ok, kimileri sırtında günahları ile yüklü geçerken kimileri de cehenneme düşüp yanacaktır. Bu köprüden ilk geçecek olanlar ise peygamber efendimiz (asm) ve ümmetidir. Bu köprünün uzunluğu üç bin yıllık yoldur. Bin yıl yokuş, bin yıl iniş ve bin yıl düz yoldan oluşur.

Sırat Köprüsü İle İlgili Ayetler

“Ey iman edenler, günahlarınıza samimi bir tövbe ile Allah’a dönün! Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinden ve yanlarından koşar da, ‘Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla; muhakkak sen her şeye kadirsin.’ derler.” (Tahrim, 66/8)

Bu ayette müminlerin nurlarından kastedilen işlemiş oldukları ameller ile ilişkilidir. Bu nurların, insanları sırat köprüsünde selamete çıkaracak olduğu söylenmiştir.

“O gün (sıratta) münafık erkeklerle münafık kadınlar, müminlere, bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, derler. Onlara, dönün arkanıza da bir nur arayın, denilir. Nihayet, onların arasına, bir kapısı olan ve içinde rahmet ve dışında azap bulunan bir sür çekilir.” (Hadid, 57/13)

“Sizlerden hiç bir kimse yoktur ki oraya (cehenneme) uğramamış olsun. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, iman edip kötülüklerden sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.” (Meryem, 19/71-72)

Bu ayete göre cennetlik müminlerin cehenneme uğramaları, üzerinden geçtikleri sırat köprüsünden ibarettir. Cennete de cehenneme de girecek olan herkesin bu köprüden geçeceği belirtilmiştir. Müminlerin cennete giden yolu cehennemden geçmesindeki hikmeti, kurtuldukları için sevinçlerinin fazlalaşmasıdır; kâfirlerin ise bunun tam tersi olarak üzüntülerinin çoğalmasıdır.

“Kim, Allah’a güvenip dayanırsa muhakkak doğru yola (sırat-ı müstakime) iletilmiştir.” (Al-i İmrân, 3/101)

“Muhakkak Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız O’na ibadet ediniz. Bu doğru yol (sırat-ı müstakim) dur.” (Al-i İmran, 3/51)

 

Etiketler