Sünnet Nedir Neye Denir

Sünnet Nedir Neye Denir

Sünnet Nedir Neye Denir

Sünnetin Tarifi: Din terminolojisinde sünnet, Allah’ın elçisinin -Allah’ın salâtı ve selamı ona olsun- ya sözü ya fiili veya tasvibi (ikrarı) olur. Sözlü sünnet Peygamberin türlü gaye ve münasebetlerde söylediği sözlerdir. Mesela, Hz. Peygamber’in (S.A.) şu sözleri: “Zarar vermek ve zarara, zarar ile karşı koymak da yoktur”” ve “Otlatılan hayvanlardan zekat verilir ve deniz hakkında “Suyu temiz, ölüsü helaldir  vesaire. Fiili sünnet, Hz. Peygamber’in (S.A.) işleridir. Şekil ve şartları ile beş vakit namazı eda etmesi, hac ibadetlerini ifâ etmesi, mali işlerde bir şahit ve yeminle hükmetmesi  gibi. Tasvibi (ikrarlı) sünnet, sahabenin bir kısmından meydana gelen sözler ve fiilleri inkâr etmeden sükût ederek veya muvafakat edip beğendiğini göstererek karşılamasıdır. Bunların böyle bir tasvip ve muvafakattan geçmeleri, Peygamber’in kendisinden çıkmış olarak kabul edilirler.
Nitekim şöyle rivayet edilmiştir: İki sahabe yola çıkmış, namaz vakti gelmiş su bulamamışlar, teyemmüm edip namazlarını kılmışlar. Sonra su buldukları zaman, biri namazı tekrar kılmış, öbürü kılmamış ; durumu Peygamber’e anlattıkları vakit, Peygamber her ikisini de yaptıkları işte doğrulamıştır. Tekrar kılmayana, sünnete isabet ettin ve namaz ın sana kafidir dedi. Tekrar kılana da senin sevabın iki kattır buyurdu.
Gene rivayete göre; Hz. Peygamber Muaz b.Cebel’i Yemen’e gönderdiği zaman, ona neye göre hükmedeceksin? dedi. Allah’ ın kitabına göre hükmedeceğim, bulamazsam, Allah’ın elçisinin sünneti ile bulamazsam, fikrimi kullanırım dedi: Peygamber’de onu doğrulayıp “Allah’ın elçisinin elçisini, Allah’ ın elçisinin razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah’a hamd olsun dedi.

Sünnetin delil olması:

Müslümanlar teşri’i ve uyulması kastedilen ve bize doğru bir senet ile gelip kesinliği, veya doğruluğu üstün bir zan ifade eden peygamberin söz, fil, veya takriri’nin Müslümanlar için delil ve müctehitler de, mükelleflerin işlerine şer’î hüküm çıkardıkları teşri’î kaynak olduğunda ittifak etmişlerdir. Yani bu sünnetlerde bulunan hükümler Kur’an’da bulunan hükümlerle beraber uygulaması gereken bir kanun olur.

Sünnetin delil olduğuna türlü deliller vardır:

Birincisi: Kur’an’ın nass’ları : Yüce Allah Kur’an’ ın birçok ayetlerinde peygambere itaatı emretmiş ve elçisine olan itaat ı kendisine itaat saymıştır. Müslümanlara, herhangi bir şeyde ihtilâf ettikleri zaman, onu Allah’a ve Peygamber’e götürmelerini emretmiş, Allah’ın ve elçisinin verdiği bir hüküm için müminlere seçme hakkı tanımamıştır. Hz. Peygamber’in hükmüne teslim olup gönül vermeyen kimseden iman nefyedilmiştir. Bunların hepsi, Hz. Peygamber’in koyduğu şeriatın uyulması gereken ilâhî bir teşri olduğunun Allah tarafından gösterilen delilidir. Allah Tealâ şöyle dedi:
“Allah’a ve Peygamber’e itaat edin”  ve
“Peygamber’e itaat eden Allah’a itaat etmiş olur”  .
“Ey inananlar Allah’a itaat edin, Peygamber’e ve içinizden söz sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir nesnede ihtilâf ederseniz onu Allah’a ve elçisine götürünüz”