Süt Kardeşliği Hakkında Dini Bilgiler

Süt Kardeşliği Hakkında Dini Bilgiler
SÜT KARDEŞLİĞİ ( HISIMLIĞI) 
            Süt emme çağındaki bir çocuğun kendi annesinden başka bir kadından süt emmesi halinde, bu çocukla, süt emziren kadın ve bu kadının yakınları arasında meydana gelen hısımlığa süt hısımlığı denir. Bir çocuğun, bir kadından, bir kere, süt emmesine (Rıdâ) denir. Sütünü emzikten emerse de, Rıdâ olur. Kaşık ile ağızdan, burnundan akıtılınca da, sütün sâhibi olan kadın, yine sütannesi olur. Maksat, sütün mideye inmesidir. Süt emme çağı İmam-ı Azam’a göre iki buçuk yıl, İmameyn’e göre iki yıldır. Bu müddetten sonra çocuk ne kadar süt emse, artık sütkardeşliği olmaz. Kadının kocasının izni olmadan başkasının çocuğunu emzirmesi mekruhtur.

           Emziren kadın, çocuğun sütannesi ve bu kadının kocası da, bu çocuğun sütbabası olurlar. Bu çocuk, bunlar ile ve bunların ne­seb ve ridâ’dan olan mahremleri ile ebedî evlenemez. Kendinin soyundan mahremlerine baktığı gibi, bunlara da bakabilir. Süt hısımlığı evlenme konusunda bazı istisnalar dışında kan hısımlığı ile aynı yasakları doğurur.  Zira hadiste “Nesep yoluyla mahrem olan emzirme ile de mahremdir.” buyurulmuştur. Süt hısımlığı miras hakkı doğurmazsa da bir evlenme engeli teşkil eder.            Sütkardeşliği meydana gelince, neseben yakınlık gibi mahremiyet olur. Kendileriyle evlenmek neseben haram olanlar, sütle de haram olur. Bunlar;
  •  Sütkız kardeşi ile de evlenemez.
  • Sütanne, baba
  • Sütnine, dede
  • Süt çocuklar ve torunlar
  • Eşin sütannesi ve ninesi
  • Süt hala ve teyzesi ile de evlenemez
  • Sütoğlunun karısı
  • Sütbabasının karısı

Zinadan olan Rıdâ da, nikâhtan olan Rıdâ’ gibidir. (Süt aşağı akar, yukarı akmaz) sözü, İslamiyet’e uy­gun değildir. Kadınlar, zaruret olmadıkça, başkasının çocuğunu emzirmeme­lidir. Emzirdiği çocuğu ezberlemeli, ismini yazmalıdır.

ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR

 -Kişi Kardeşinin Süt Kardeşi İle Evlenebilir mi?

         Sütkardeşle evlenmek yasaklandığı için, kişi, süt emdiği kadının çocuklarıyla evlenemez. Bu konudaki genel prensip şöyledir: Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemezse, süt çocuğu da onlarla evlenemez. Ancak kişi, kardeşinin sütkardeşiyle evlenebilir. Çünkü aralarında ne nesep, ne de süt yönünden kardeşlik söz konusu değildir.
 -Süt Kardeşler Birbiriyle Evlenebilir mi?
           İslam’a göre kişi sütkardeşiyle evlenemez. Kur’an-ı Kerim’de; “Sizi emziren analarınız ve sütkız kardeşleriniz (size haram kılındı. )” buyurulur. Hz. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de “Doğum yoluyla haram olanlar, süt emme-emzirme yoluyla da haramdır” buyurmuştur. Fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun, süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. İmam Şafii ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde beş ayrı seferde ve doyurucu nitelikte olmasının şart olduğunu söylemektedir
 -Süt Kardeşler Hangi Akrabaları İle Evlenemezler?
           Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemezse, süt çocuğu da onlarla evlenemez.