Takvim Yazısı – Dünya Sevgisi ve Zararı hakkında

Takvim Yazısı – Dünya Sevgisi ve Zararı hakkında

DÜNYA SEVGİSİ VE ZARARI

İnsan, âhiret zenginliğine, ebedî hayatın mükemmelliğine nâil olmak için dünya hayatında bulunduğu sınıf ve tabakaya göre izzetini şerefini, evladı, torunları ve diğer akrabaları dâhil kimseye minnet etmeden ihtiyacını karşılamakta orta bir yol seçmeli; seçtikten sonra dünya meşguliyetini terk edip bütün hayatını ve mesaisini Allâh’a kul olmaya ayırmalıdır. İhtiyacını karşılaması için malın toplanması değil, sevgisinin kalbe sokulması zararlıdır.

Hadîd Sûresi’nin 20. Ayeti’nde şöyle buyrulur: “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Bir yağmur gibidir ki, onun bitirdiği ot çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da artık onu sararmış görürsün; sonra da kırık bir çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allâh’ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı ise ancak bir aldanıştan başka bir şey değildir.”

Dünya hayatı bir oyundur; heves edilir, uğraşılır, boğuşulur. Yense de yenilse de netice itibariyle hiçe doğru sürüklenip gider. Bir eğlencedir; insanı faydalı olan işinden, gücünden, vazifesinden alıkoyan ve vaktini öldürmekten başka bir işe yaramayan eğlencelerdir. Bir süstür, herhangi bir şeref bahşetmeyen, gafilleri aldatan giyim-kuşam kabilinden sadece bir gösteriştir.

Ve bir tefâhür yani övünme yarışıdır; ben senden üstünüm, ben falanın oğluyum gibi bir övünüştür. Ve mal ve evlatta bir çokluk yarışı, bir gururdur.

İşte sırf dünya için yaşayanlara hayat bunlardan ibarettir.

Tekâsür Süresi’nin 1. Ayet-i Kerîmesi’nde “O çokluk kuruntusu

sizleri oyaladı”, buyrulur.

Tekâsür: Biz çoğuz, hayır biz çoğuz diye biribiri ile çokluk yarışı, çokluk gösterişi etmek, çokluk sevdası ile kurumlanmaktır. Zemm olunan tekâsür dünya lezzetleri ve dünyalıklar hakkında olandır. Çünkü kulluktan alıkoyan bunlardır. İlimde, taatte, güzel

ahlâkı çoğaltmak övülmüş hatta emrolunmuştur.” (Elmalılı, Hak Dini Kur ‘ân Dili)