Takvim Yazısı – Güzel Huy ve Ahlak- Kuran- kerim

Takvim Yazısı – Güzel Huy ve Ahlak- Kuran- kerim

BIR GÜZEL AHLAK: VEFÂ

Vefâ: Verilen sözü yerine getirmek, borcu ödemek, dince ve akılca lazım gelen şeyi yerine getirerek mesuliyetten kurtulmak demektir. Bu pek şerefli bir vazifedir. Ahde riayet etmemek; sözünde durmamak ise haramdır.

Eski dostluğu muhafaza etmeye de “vefakârlık” denir. İnsan vefalı olmalı, dostlarını, eski hukuku unutmamalıdır. Müslümanlıkta emanetlere, yapılan sözleşmelere, ahitleşmelere son derece riayet etmek bir vecibedir. Cenâb-ı Hak’tan korkan, mükemmel bir imana sahip bulunan bir Müslüman, kendisine emanet bırakılan şeylerin muhafazası için elinden gelen gayreti gösterir. Bir Müslüman yapmış olduğu mukaveleleri bir zaruret olmadıkça bozmaz. Çünkü buna aykırı hareket, dinimizin mukaddes emirlerine aykırıdır. Allâhü Teâlâ vefayı medhedip, emrederek şöyle buyurmaktadır. (meâlen): “Ey iman edenler! Akidlerinizi yerine getiriniz…” (Mâide Sûresi, âyet 1)

Takvim Yazısı - Güzel Huy ve Ahlak- Kuran- kerim
Takvim Yazısı – Güzel Huy ve Ahlak- Kuran- kerim

“… Her kim ahdine vefa eder ve korunursa şüphe yok ki Allah o müttakileri sever.” (Âl-i îmran Sûresi, âyet 76) Bu âyet-i kerîme, Allâh’ın sevgisini kazanmak için kulluk vazifelerine riâyet edilmesini, bütün haramlardan sakınmayı ve dinde üzerimize düşen bütün vazifeleri yapmaya çalışmanın lüzumlu olduğunu kısaca beyan buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Emanete riayeti olmayan kimsenin imanı kâmil değildir, ahde vefa etmeyen kimse de mükemmel bir din terbiyesinden mahrumdur.” buyurmuşlardır.

GÜZEL AHLAK: HİLİM

Hilim; yumuşaklık, öfkesini yenerek halim selim olmaktır. Hilim, aklın kemâline, gazab kuvvetinin kırıldığına ve onun akla bağlı olduğuna delildir.

Hilim, Allâhü Teâlâ’nın sevgisini kazanmaya sebep olur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

  • “Cenâb-ı Hak katındaki yüksek dereceleri araştırınız.” “Onu ne ile elde ederiz?” diye soruldu. Şöyle buyurdular: “Senden bağını, alakasını kesene sen gider, sıla-i rahim yaparsın. Seni mahrum bırakıp vermeyene sen verirsin.

Sana cahilce davranana hilimle, tatlılıkla davranırsın.”

  • “Kim gazablanır da (öfkesine yenilmeyip) hilim gösterir (yumuşak davranırsa) Allâhü Teâlâ’nın muhabbeti ona vâcib olur.”
  • “Allâh’ım, beni ilimle zenginleştir, hilimle süsle, takvâyı ikrâm eyle, âfiyet ile güzelleştir”
  • “Muhakkak ilim, zorluklara katlanarak tahsil edilir. Hilim de dâimâ halîm olmaya çalışmakla elde edilir.

Kim hayır peşinde olur, hayrı araştırırsa ona verilir.

Kim de şerden, fenalıklardan sakınır, uzak durmaya çalışırsa şerden

korunur.”

  • “İlim taleb ediniz, öğreniniz. İlimle birlikte sekînet, vakar ve hilmi de taleb ediniz.

Her kimden ilim öğreniyorsanız ona karşı mütevâzı ve nazik olunuz. Sizden ilim öğrenenlere de böyle davranınız. Sakın âlimlerin zorbalarından olmayın, yoksa cehâletiniz ilminize galip gelir. Bir insan seni kötülese, gıybetini etse, ayıplasa hilimle hareket etmelisin. Zira dünya ve âhirette, kurtuluş onunladır. Hilim bu dünyada sana olan hürmeti artırır, âhirette de sevâbını çoğaltır. Hadîs-i Şerîfde: “Bir kimse sende olan (bir ayıp)la seni kötülerse, sen onda olan ayıpla onu kötüleme” buyurulmuştur.