Takvim Yazısı – Helalinden Kazanmak Her Müslümana Farzdır hikayesi. 2020

Takvim Yazısı – Helalinden Kazanmak Her Müslümana Farzdır hikayesi. 2020

HELÂLİNDEN KAZANMAK HER MÜSLÜMANA FARZDIR

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“İbâdet on kısımdır, dokuzu helalinden kazanmaktır.”

“Kim kırk gün helâlinden yerse Allâhü Teâlâ onun kalbini nurlandırır, kalbinden lisanına hikmet pınarları akıtır.”

“Bir kimse, içinde bir dirhemi haram olan on dirhemlik bir elbise alsa, -o elbise üzerinde oldukça- Allâhü Teâlâ namazını kabûl etmez.”

“Haram ile beslenen her vücûda layık olan ateştir.”

“Allâhü Teâlâ malı nerden kazandığına aldırmayan kimsenin kıyâmet gününde nereden cehenneme düştüğüne bakmaz.”

“Kim günah yoldan bir mal elde etse, sonra bununla sıla-i rahim yapsa yahut ondan sadaka verse veya onu Allâh yolunda harcasa Allâhü Teâlâ bunun hepsini toplar ve o kimseyle birlikte cehenneme atar.”

Takvim Yazısı - Helalinden Kazanmak Her Müslümana Farzdır hikayesi. 2020
Takvim Yazısı – Helalinden Kazanmak Her Müslümana Farzdır hikayesi. 2020

Hz. Ebûbekir (r.a.) kölesinin kazandığı sütü içti, sonra nereden kazandığını sordu. “Bir topluluğa kâhinlik yaptım, bana bunu verdiler.” deyince hemen parmağını ağzına soktu, kusmaya başladı. Kendini öyle zorladı ki ruhu çıkacak zannedildi. Sonra; “Allâh’ım, varsa damarların taşıdığından ve mideme karışandan sana istiğfâr eder, senden özür dilerim.” dedi. Bu hal Resûlullâh’a (s.a.v.) bildirilince;

“Siz bilmez misiniz ki Sıddîk’ın midesine ancak helâl girer.” buyurdular.

Haramdan vazgeçip tevbe eden kimsede haram, helâl karışık mal varsa bu maldan haram olanını ayırıp çıkarması lazımdır. Bir kişi zulmen, haksız olarak aldığı bir malı sahibine verir. Ölmüş ise varislerine verir. Eğer kayıp ise gelene kadar bekler. Eğer sahibi bilinmiyorsa sadaka verir veya Müslümanların faydalanacağı şeylere; mescid ve medrese gibi yerlere verir, sevabı sahibine ulaşır.