Takvim Yazısı – İmanın Kıymeti

Takvim Yazısı – İmanın Kıymeti

İmanın Kıymeti

İmanın zerresi bile dünyanın bütün nimetlerinden daha kıymetli ve daha hayırlıdır. Çünkü ahirette azaptan kurtuluş için bütün dünya fidye verilse kabul edilmez. Fakat kalbinde zerre kadar imanı olan kimse için Allah Teâlâ meleklerine, “Onu cehennemden çıkarın!” emrini verecektir.

Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] imanın ne kadar önemli olduğunu şöyle buyurmuştur:“Bana Cibrîl geldi ve şu müjdeyi verdi: ‘Senin ümmetinden kim, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer.’ Ben,‘Zina etse, hırsızlık yapsa da mı?’ diye sordum. Cibril, ‘Evet, zina etse, hırsızlık yapsada (Rabb’ine şirk koşmadan ölürse, af veya azaptan sonra cennete girer)’ cevabını verdi.” Bir insan, Allah’a imanı tam ve şirkten uzak olduğu halde nefsinin hevâsına uyup bazı farzları terketse veya haramlara girse bu yüzden küfre girmiş olmaz. Tövbe etmeden ölse bile mümindir. Cenâb-ı Hak dilerse affederek onu cennetine koyar veya geçici bir azapla cezalandırır ve sonra cennete koyar.