Takvim Yazısı – Kim Sukut Ederse Kurtulur 2020

Takvim Yazısı – Kim Sukut Ederse Kurtulur 2020

“KİM SÜKÛT EDERSE KURTULUR”

İmâm Gazâlî rahimehullâh buyurdu:

İyi bil ki dilin belası ve tehlikesi pek büyüktür. Bundan kurtuluş ancak sükût etmek, susmak iledir. Bu sebeple Resûlullâh (s.a.v.) susmayı methetmiş ve ona teşvik etmiştir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

  • “Kim sükût ederse kurtulur.”
  • “Sükût etmek hikmettir, fakat sükût edenler azdır.”
  • “Kim iki çenesi arasın(daki dilin)e ve iffetine kefîl olur; -haramdan korursa- ben de onun cennete girmesine kefîl olurum.”

Muaz bin Cebel (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’den bir tavsiyede bulunmasını istedi.

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Allâh’a, onu görüyormuş gibi ibâdet et, nefsini ölüler arasında say. İstersen bütün bunlardan daha mühimmini haber vereyim.” buyurdu ve dilini gösterdi. Hazret-i Muâz:

“Yâ Resûlallâh, bizler söylediklerimizden sorulacak mıyız?” deyince şöyle buyurdular:

“Anan seni kaybetsin. İnsanları yüzleri üzere yahud burunları üzere ateşe atan ancak (küfür ve yalan söylemek, söğmek, lânet, iftirâ, gıybet, dedikodu etmek ve benzeri gibi) dillerinin yaptıkları değil midir?”

Hz. İbn-i Mesûd (r.a.) “Allâha yemin ederim ki en uzun müddet hapsedilmesi; tutulması gereken şey dildir” buyurmuştur. Dilin âfetleri pek çoktur. Dilin sakınılması gereken bazı zararları şunlardır:

Faydasız sözleri konuşmak, çok söz söylemek, günah ve çirkin sözleri söylemek, hasımlarıyla uzun uzadıya mücadele etmek, düşmanlık peşinde olmak, güzel ve edebî söz söylemek kaygısıyla haddini aşan sözler etmek, sövmek, lanet etmek, şehveti tahrik eden şarkı vesair sözleri söylemek, mizaha çok düşkün olmak, alay etmek, insanları tah­kir etmek, sırları ifşa etmek -ki bu emanete ihanettir-, yalan va’dlerde bulunmak, gıybet etmek, nemîme (birisinin sözünü aralarını bozmak için başkasına taşımak), insanları hep medhetmek; yağcılık yapmak.