Takvim Yazısı – Namaz Hakkında Bazı Sorular. Kimler namaz kılmaz

Takvim Yazısı – Namaz Hakkında Bazı Sorular. Kimler namaz kılmaz

KİMLERİN NAMAZI MAKBUL OLUR?

Allâhü Teâlâ bir Hadîs-i Kudsî’de buyurdu:

“Her namaz kılan gerçek mânâda namaz kılıyor değildir. Ben ancak, benim azametim için tevâzu gösteren, haramlardan nefsini koruyan, bana isyanda ısrar etmeyen, açları doyuran, fakirleri giydiren, belâya uğrayanlara merhamet eden, gariplere yardım edenlerin namazlarını kabul ederim. Zîrâ bunların hepsi benim içindir.

İzzetim ve celâlime yemin ederim ki, bu kimselerin yüzünün nuru benim nezdimde güneşin nurundan daha parlaktır.

Cehâleti onun için hilim, zulmeti de nur yapmak benim üzerime bir haktır (onlara va’dimdir).

Dua ettiği zaman icabet ederim, bir şey istediği zaman veririm, üzerime yemin ettiği zaman yalan çıkarmam, yakınımda himâye ederim, meleklerim onu korur.

O, benim nezdimde meyveleri bozulup değişmeyen Firdevs gibidir.” (Kenzü l-Ummâl)

RESİM BULUNAN YERDE NAMAZ KILINIR MI?

Takvim Yazısı - Namaz Hakkında Bazı Sorular. Kimler namaz kılmaz
Takvim Yazısı – Namaz Hakkında Bazı Sorular. Kimler namaz kılmaz

Namaz kılınan yeri zihni meşgul edecek şeylerden temiz tutmak lazımdır.

  • Namaz kılanın başının üstünde, kendisine yakın olarak ön tarafında veya kendisine yakın olmasa da sağ ve sol tarafından hizasındaki duvar veya tavan üzerine yapılmış veya asılmış canlı resminin bulunması mekruhtur. Arka cihetinde bulunması da mekruhtur.
  • Namaz kılanın ayakları altında veya oturduğu yerde bulunan veya karşıdan uzuvları seçilemeyecek derecede küçük olan veya başları kesilmiş veya yüzleri büsbütün silinmiş olan bir resim veya fotoğrafın bulunması mekruh değildir.
  • Namazda kese, cüzdan gibi şeyler içindeki paralar üzerinde küçük bir resim, bir uzuvda döğme suretiyle resmedilip elbise ile örtülen veya yüzük taşına nakşedilip belirsiz bir halde duran resim veya fotoğraf bulunması mekruh değildir.
  • Ağaç, bina, ay, güneş gibi cansız resim ve fotoğraflar mekruh değildir.
  • Kuştan daha küçük olan veya yerde bulunduğu halde ayaktan bakılınca azaları belirsiz olan resim yanında, namaz mekruh olmaz.
  • Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılınması veya üzerine secde edilmesi mekruhtur.
  • Yere serili olup üzerinde böyle resimler bulunan bir serginin suret bulunmayan kısmında namaz kılınması, secde edilmesi mekruh değildir.