Takvim Yazısı – Otuz İki Farzı Bilmek Farz-ı Ayındır. Kuran-ı kerim

Takvim Yazısı – Otuz İki Farzı Bilmek Farz-ı Ayındır. Kuran-ı kerim

Zarûriyyât-ı dîniyyenin en büyük rüknü; dinde bilinmesi mecburî olan şeylerin en büyüğü imanın farzlarıdır.

Bütün erkek ve kadın her Müslümanın otuz iki farzı öğrenip çoluk çocuğuna öğretmeleri de farzdır.

Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğreten hocaların talebelerine, önce otuz iki farzı öğretmeleri lazımdır. Yoksa mesul olurlar.

Otuz iki farz:

Takvim Yazısı - Otuz İki Farzı Bilmek Farz-ı Ayındır. Kuran-ı kerim
Takvim Yazısı – Otuz İki Farzı Bilmek Farz-ı Ayındır. Kuran-ı kerim

İmânın şartları:

 • Allâh’ın varlığına ve birliğine
 • Meleklerine
 • Kitaplarına
 • Peygamberlerine
 • Ahiret gününe
 • Kadere; hayır ve şerrin Allâhü Teâlâ’nın takdiri ile olduğuna inanmak.

İslâm’ın şartları:

 • Kelime-i şehâdet getirmek
 • Namaz kılmak,
 • Zekât vermek
 • Oruç tutmak
 • Hacca Gitmek

Guslün Farzları:

 • Ağza su vermek
 • Burna su vermek
 • Bütün bedenini yıkamak.

Abdestin Farzları:

 • Yüzünü yıkamak
 • Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak
 • Başının dörtte birini meshetmek
 • Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

Teyemmümün Farzları:

 • Niyet etmek
 • Ellerini toprağa vurup yüzünü meshetmek, tekrar toprağa vurup kollarını meshetmek.

Namazın Farzları:

Namazın dışında olanlar:

 • Hadesten tahâret (Abdesti yoksa abdest almak, cünüp ise gusletmek)
 • Necâsetten tahâret (Vücudunu, elbisesini ve namaz kıldığı yeri necasetten temizlemek)
 • Setr-i avret (Namaz kılarken vücudunda örtmesi icap eden yerleri örtmek)
 • İstikbâl-i Kıble (Kâ’be’ye dönmek)
 • Vakit (Namazı vaktinde kılmak)
 • Niyet (Hangi namazı kılacağına niyet etmek).

Namazın içinde olanlar:

 • İftitah tekbîri (Namaza Allâhü ekber ile girmek)
 • Kıyâm (ayakta durmak)
 • Kırâat (Kur’ân okumak)
 • Rükû
 • Secde
 • Kâde-i ahîre. (Son oturuş.)