Tebbet Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı

Tebbet Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
TEBBET SURESİ
Tebbet Suresinin Kur’an-ı Kerim’deki Yeri
Tebbet suresi Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerimde yüz on birinci (111.) suredir. İndiriliş sırasına göre ise altıncı (6.) suredir. Sure adını, ilk ayetindeki “tebbe” kelimesinden almıştır.Bu sure, Ebu Leheb ve karısı hakkında nazil olmuştur.
Tebbet Suresinin İnişi
Bu sure, Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yakın akrabalarını uyarması emrini aldığı zaman, akrabalarını toplayarak onlara: Ey Kureyş topluluğu, size, şu dağın arkasından bir ordu geliyor, sizi kılıçtan geçirecekler desem bana inanır mısınız?” diye sordu. Onlar da hep bir ağızdan: “Evet inanırız. Çünkü sen hiç yalan söylemezsin diye bağırdılar. O zaman Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): O halde ey insanlar, ben size önünüzde müthiş bir hesap günü var. Allah’a inanın ve hayatınızı Allah’ın istediği şekilde düzenleyin diyorum. Bana inanın” dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb ayağa kalkarak,”Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Bizi buraya bu boş lafları söylemek için mi çağırdın” diye bağırdı. Yerden aldığı bir taşı Rasûlullah Efendimiz(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e  atmak istedi. Fakat Allah-u Teala atmasına izin vermedi ve elleri kurudu.  
Tebbet Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
Tebbet Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
Bu toplantıdan sonra Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i her nerede görse ona eziyet etmeye, yolunu kesmeye, diğer insanlarla görüşüp dinini anlatmasını engellemeye çalıştı. Karısı Ümmü Habibe de, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in geçtiği yollara dikenler atarak onun eziyet çekmesine çabaladı. Bunun üzerine Allah bu sureyi göndererek, Ebu Leheb’i ahirette bekleyen cezayı bildirdi.
Tebbet Suresi Arapça Yazılışı
tebbet_suresi
 
 
 
 
 
 
Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Sayeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhateb. Fî cî dihâ hablün min mesed.
Tebbet Suresi Tükçe Anlamı
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli Ateşe Yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.
Tebbet Suresi İmgilizce Çevirisi
Ebuleheb’in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya –> The power of Abu Lahab will perish, and he will perish.
Ne malı, ne de kazandığı onu (Allâh’ın kahrından) kurtaramadı –>His wealth and gains will not exempt him.
Alevli bir ateşe girecektir (o)  –>  He will be plunged in flaming fire,
Karısı da, odun hamalı olarak –>And his wife, the wood-carrier,
Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır  –> Will have upon her neck a halter of palm-fibre.
Tebbet Suresinin Faziletleri
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:
“Her kim bu sureyi okursa, onunla ebu leheb’in arasının cehennemde biraraya gelmemesi ümit olunur.”
Tebbet Suresine İlişkin Rivayetler
Uykusunda korkan, yatmadan önce 3 kere okursa, bu derdinden kurtulur.
Düşmanı mağlıp etmek için 1.000 kere okunur.
Tebbet Suresinin Tefsiri
1) Ebu Leheb’in iki eli kurusun, helak olsun. Ve gerçekten de kurudu. (Burada Ebu Leheb’in helak olacağını önceden haber vermektedir ki, bu Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesidir.)
2) O din ve Peygamber düşmanına ne malı fayda verdi. kendisini hüsrandan kurtarabildi ve nede kazandığı kendisini azaptan kurtarabildi. Bütün servet ve zenginliği, evlat ve dostları kendisine yardımcı olmadı.
3) O İslamiyet düşmanı elbette ki, bu dünya azabından başka alevli bir ateşe de girecektir. ( Kur’an-ı Kerim’de Ebu Leheb’den başka asr-ı saadetteki kafirlerden hiç birinin lakabı, ismi açıkça bildirilmemiştir. Buradan o şahsın ne kadar kötü ve büyük bir din düşmanı olduğu anlaşılmaktadır.)
4) Ebu Leheb’in odun yüklenmiş olan karısı da cehenneme atılacaktır.
5) Karısı, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ateşe atılacaktır. Çünkü o kadın da, Peygamber Efendi’mize eza ve cefa da bulunmaya çalışır, ona büyük düşmanlık gösterirdi. Geceleyin Peygamber Efendimizin yolu üzerine dikenli ağaçlar ve otlar dökerdi. Peygamber Efendimiz hakkında koğuculukta bulunur, İslam dinini söndürmeye çalışırdı.

3 YORUM

  1. Avatar

    karısının ve akrabasısının elleri yok olsun…

  2. Avatar

    Tebbet Suresi hakkında bilgiler için teşekkür ederim