Tevhit İnancı Nedir Neyi İfade Eder Nitelikleri Nelerdir?

Tevhit İnancı Nedir Neyi İfade Eder Nitelikleri Nelerdir?

Tevhit inancı, ‘La ilahe illallah’ (Allah’tan başka ilah yoktur) kelime-i tevhit ifadesi ile en özlü biçimde anlatılır. Allah’ın tüm nitelikleri kendisinde topladığına, varlık ve birliğine inanmak, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek tevhit inancıdır. Kur’an’da tevhit kelimesi geçmemekle beraber özellikle Mekke’de inen birçok ayette tevhit inancı tanımı çeşitli yönleri ile bulunmaktadır.

Tevhit inancına örnekler

Tevhit inancı
Tevhit inancına örnekler

Allah’ın sıfatları, tekliği, insan ve evrenle ilişkilerini çeşitli boyutları ile ortaya koyan Kur’an-ı Kerim de şöyle özetlenebilir;

 • Allah birdir ve hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. O’nun eşi benzeri olmaz ve ondan başka ilah yoktur.
 • Allah, dilediği gibi yaratan yaratıcıdır ve her şeyin dönüşü ona olacaktır.  Gökleri ve yerleri aratan Allah mutlak güç sahibidir.
 • Allah gizemlerin ve alemlerin rabbidir ve O’nun gücü her şeye kadirdir. Yerlerin ve göklerin tüm güçleri O’na aittir.
 • Allah rahimdir, koruyandır, rızk verendir, hidayet verendir, koruyandır ve darda kalanlara yardım edendir.
 • Allah kimseye zulmetmez ve hüküm verenlerin en iyisidir.
 • Allah yoktan var eden ve tek nefesten insanlığı yaratandır.

Tevhit İnancının Geçtiği Sureler Hangileridir?

Tevhit hangi surede ve kaçıncı ayette nasıl geçmektedir;

tevhit kelimesinin anlamı
Tevhit kelimesinin anlamı

 • Nisa Suresi’nin 125. Ayeti: İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim’in dinine uyandıran daha güzel din ’li kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.
 • Al’i İmran Suresi’nin 64. Ayeti: De ki: ‘Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye(tevhide) gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.
 • Zuhruf Suresi’nin 28. Ayeti: Ve bunu (bu tevhit inancını) belki (insanlar Allah’a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı bıraktı.
 • Fatiha Suresi’nin 5. Ayeti: (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 • Bakara Suresi’nin 255. Ayeti: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 • En’am Suresi’nin 102. Ayeti: İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur).
 • Tevbe Suresi’nin 129. Ayeti: (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’ın sahibidir.

Tevhit inancı nedir

Tevhit inancı nedir
Tevhit inancı nedir

Tevhit nedir?

Sorusunun cevabı tevhit inancının birlik olduğu ve Allah’ın birliği ile tüm müminlerin bir arada olması anlayışıdır. Peygamberi efendimizin genel mesajları ve hayatındaki örnekler Müslümanların birlik içinde olmasının önemini göstermektedir. Bu anlayış insanlara Allahü Teala ve resulü yoluyla sıklıkla hatırlatılmıştır.

Tevhit ne demek

İhlas süresinde tevhit inancının rabbini ‘De ki: O, Allah’tır. Allah birdir. Allah Samed’dir. O doğurmamıştır. O doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.’ ifadesi ile tanıtmaktadır.

Tevhit inancı nitelikleri

Allah’ın birliği ve diğer yaratılmışlarla benzerliği olmadığını gösterir. İslami olarak Allah tan başka ilah yoktur (La ilahe illallah) lafzında gösterilmektedir. İslam dininin temel ilkesi olan bu lafza inanmayan kişiler Müslüman olarak kabul edilemezler.


Peygamber Efendimizin Yemekte Okuduğu Dua

Etiketler