Teyemmüm Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Kutsal Din İslam

Teyemmüm Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Kutsal Din İslam

Teyemmüm Abdesti Nedir?

Teyemmüm, su  bulunmadığı veya suyu kullanma imkanı olmadığı zamanlarda abdest  veya gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Su bulununcaya veya kullanma imkanı doğuncaya kadar abdest ve gusül yerine geçer.
Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp kolları ve yüzü meshetmek suretiyle yapılır.
Teyemmüm, İslam’ın kolaylık dini olduğunun işaretlerinden biridir.

Teyemmüm Abdesti Hangi Durumlarda Nasıl Alınır?

– Abdest ve gusle yetecek kadar suyun temini mümkün olmazsa.
– İhtiyarlık sebebiyle veya hırsız, hayvan ve bunlar gibi şeylerden korku veya suya ulaşamama gibi sebeplerden dolayı, su bulunamazsa veya suyu bulmak tahammül edilemeyecek kadar meşakkatli olursa teyemmüm almalıdır.
abdest için
Teyemmüm Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Kutsal Din İslam
– Su kullandığı takdirde kendi canından korkarsa veya suyu kullandığında hasta olacağından ya da onda bir kusur ortaya çıkacağından, hastalığının uzayacağından veya şiddetleneceğinden veya tedavisinin zorlaşacağından korkarsa teyemmüm etmelidir.
– Eğer suyu abdest veya gusle kullandığı takdirde kendisi veya ona bağlı ve irtibatlı kişilerden susuzluktan öleceği veya hastalanacağı ya da tahammül edilmesi zor bir susuzluğa duçar olacaklarından korkarsa.
– Beden veya elbisesi necis olan bir kimsenin az miktarda suyu olur ve bununla abdest veya gusül aldığı takdirde, beden veya elbisesini yıkayacak suyu kalmazsa suyu beden ve elbisesini yıkamada kullanmalı ve teyemmüm almalıdır.
– Eğer kullanılması haram olan su veya kaptan başka su veya kabı olmazsa, abdest ve gusül yerine teyemmüm alınmalıdır.
– Eğer vakti o kadar dar olur ki abdest veya gusül alındığında namazın tamamını veya bir ksımını vakitten sonraya kalacak olursa, teyemmüm alınmalıdır.

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

 teyemmum1-Besmele çekip abdest veya gusül için teyemmüm yapmaya niyet ederiz.
 teyemmum2
-Ellerimizin  iç tarafını toprağa veya toprak cinsi bir şeye, parmaklara hafif açık bir şekilde süreriz.
 teyemmum3-Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba toprak kalıntısını silkeleriz.
 teyemmum4Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba toprak kalıntısını silkeleriz.
 teyemmum5-Ellerimizi yine toprağa sürüp silkeleriz.
 teyemmum6-Ardından sol elimizle sağ kolumuzu, sağ elimizle de sol kolumuzu dirseklerle birlikte meshederiz.

 

Teyemmüm Abdestini Farzları Nelerdir?

-Niyet etmek
– Ellerini temiz toprağa iki kere vurarak yüz ve kolları meshetmek.

Teyemmüm Abdestini Sünnetleri Nelerdir?

– Önce besmele çekmek.
– Uzuvları sırayla meshetmek.
– Mesih işlemini ara vermeden yapmak.
– Elleri yere vurduktan sonra önce ileri, sonra geri hareket ettirmek.
– Parmakları açık bulundurmak.
– Eller yerden kaldırıldığında avuç içlerinde toz kalmışsa birbirine vurarak silkelemek.
Teyemmümü Bozan Haller Nelerdir?
-Gusül yerine teyemmüm alınmışa guslü gerektiren durumlar, abdest yerine teyemmüm alınmışsa abdesti bozan durumlar teyemmümü bozar. 
-Ayrıca su bulunduğunda  ya da suyu kullanmaya engel durumlar ortadan kalktığında da teyemmüm bozulur.