Salih Hayırlı Evlat Yetiştirmek

 

Salih Hayırlı Evlat Yetiştirmek

Salih Hayırlı Evlat Yetiştirmek, İnsanlığın geleceği, kurtuluşu veya yok oluşu “Eğitim” düğümüne bağlıdır. Bu önemli mesele, ailenin kültür yapısı (anne, baba, kardeş, dayı, amca, hala, amca ve diğer yakınlar), eğitim aldığı çevre, yaşadığı muhit, iş çevresi, ülkenin siyasi hâkimiyeti, eğitimin derecesi ve düzeyine bağlıdır. Bu etkenler aynı düzeyde önemli, birbirleriyle irtibatlı olmakla birlikte, bazen de öbürünü tahrip ve yok edebilecek şekildedir.

Sonuç olarak bütün bu etkenler insanın eğitimi ve öğretiminden sorumludurlar. Fakat bunların arasında anne-baba etkeni, diğerlerinden daha fazla öneme sahiptir. Annenin rolünün ise tartışmasız, özel bir yeri vardır. Çünkü toplum bireylerinin ahlakı, annenin ahlakına bağlıdır. Annenin ahlaki, toplumsal ve kültürel çalışmaları, insanlık medeniyetini doğurmuştur. Bazen insanlığın çöküşünü bazen de ilerlemesini ve yücelmesini sağlayan bireylerin ilk öğretmeni annedir. Bu öğretmenin çocukları, dünyayı savaşa veya barışa götüreceklerdir. Savaşlar ve barışlar evin içinden başlar, sonra bütün dünyaya yayılır. Günümüzde toplumları olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kişilerin aile yapılarına baktığımızda, bu gerçeği açıkça görebiliriz.

Anne babanın sorumluluğu, çocuğun yaşamı boyunca devam eder. Çocuk doğmadan önce eş seçimi dönemi, ilişki, nütfenin oluşması, hamilelik dönemi, doğum aşaması, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, gençlik dönemi, evlenme dönemi ve evlendikten sonra yardımcı olma yol gösterme dönemleri, anne baba için hassas ve sorumluluk isteyen dönemlerdir.

Bu dönemlerin içerisinde doğumdan önceki dönem üzerinde çok durulmuştur. Bunu, bir binanın temeline benzetmek mümkündür. Temeli eğri atılan binanın, daha sonra düzelmesi çok zordur. Kör, lal, sağır dünyaya gelen çocuğun düzelme şansına benzer.

Şu halde, çocuğun ilk ve en önemli eğitim sorumluluğu anne-babaya aittir. İlk andan itibaren “Salih Evlat” yetiştirmeye önem vermeli, İmam Ali’nin dediği gibi; İtaatkâr ve Allahtan korkan çocuklar yetiştirmeye çalışmalıyız.

Bu hedefe ulaşmak için iyi bir beslenmenin yanı sıra, çocuğun görme ve duyma yoluyla beynine girecek zehirli görüntü ve seslerden çocuğu korumalıyız. Çirkin bir söz, pis bir görüntü, çocuğu doğru yoldan çıkararak, onu kirletmeye ve bedbaht etmeye yetebilir.

Çocukluk dönemi yaşamın temelinin kurulduğu dönemdir, bu yüzden önemi büyüktür. İnsan bir ömür, düşünceleriyle kendine yön verir. Düşüncelerin ve ahlaki yapının temelinin atıldığı dönem ise, çocukluk dönemidir.

Çocuğun doğduğu ilk haftalardan itibaren beşikte yaşadığı dönemlerde, sertlik, huşunet, sevgi, şefkat onun ruhunda etki eder.

Şu halde, “Salih Evlat” sahibi olmak için önce anne-baba ilim ve amel açısından layık insanlar olmalıdırlar. Çünkü onların söz ve hareketleri çocuğun niteliklerinin, adetlerinin, ahlakı erdemlerinin oluşmasında önemli etki bırakacaktır.

Bu esasa göre, Masum önderlerin sözlerinden ve tıbbın kazanımlarından salih bir evlada sahip olmak için gerekli olan bilgileri ve etkenleri bu kitapta toparladık. Hedefimiz evlenme niyetinde olan geçleri yönlendirmek, evli çiftlere salih evlat yetiştirmeleri için yol göstermek, bu tavsiyelere uyarak topluma sağlıklı, başarılı, faydalı, iftihar duyacakları çocuklar kazandırmalarına yardımcı olmaktır.

Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı