Unutkanlık Duası ve Anlamı

Unutkanlık Duası ve Anlamı

Günümüzde unutkanlık sorunu yaşamayan insan oldukça nadir görünmektedir. Bu yaygın problemin çok fazla sebebi vardır.

Unutkanlık sorunundan kurtulmak için alışkanlıkları değiştirmekle beraber dua ve zikir ile birlikte Esmaül Hüsna okunması halinde hem unutkanlıktan korunmuş olunur hem de huzur ve esenlik hissedilir.

Hafızayı sağlama almak için ceviz, kuru üzüm, balık vb. hafıza güçlendirici besinler yemek ve hafıza güçlendirici alıştırmalar yapmak gerekiyor. Bunların yanında hadisler ve İslam alimlerinin tecrübe edilmiş tavsiyelerini uygulamak da unutkanlık probleminden kurtulmak için en etkili yöntemlerdendir.

Dua desteğiyle unutkanlıktan kurtulabilmek için Allah’ın kudretinden, mağfiretinden yardım beklemek durumundayız. Duaların kabul olması Allah’ın izniyle mümkündür. Unutkanlıktan kurtulmak için okunması tavsiye edilen sure ve dualardan istifade edilebilir.

Unutkanlık İçin Okunulacak Sureler

Zihin açıklığı için Kurandan ayetler şunlardır:

Enbiya Suresi 79.ayet “Fe fehhemnâhâ suleymân, ve kullen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yusebbihne vet tayr, ve kunnâ fâılîn.”

Meali: “Söz konusu davada isabetli olan hükmü Süleyman’a anlattık. Biz, peygamberlerin her birine, (kendi vazifeleri ve içinde bulundukları zaman ve şartlar çerçevesinde) hüküm, doğru ve yerinde karar verebilme kabiliyeti, hikmet ve ilim verdik. Dağları, ayrıca kuşları da Davud’un (ibadet ve dualarındaki derinliğine ve sesinin güzelliğine) ram ettik ve onlar, Onunla birlikte tesbihte bulunuyorlardı. Bütün bunları yapan Biziz.”

Unutkanlık için okunması tavsiye edilen bir diğer sure ise A’lâ Suresidir. Bu surenin 5 gün boyunca sırasıyla günde, 1,2,4,5 ve 7 kez toplamda 19 kez geceleri okunmasıyla unutkanlık derdinden kurtulunacağı söylenmiştir.

Unutkanlık için Ayetel Kürsi, Kalenm Suresi ilk 5 ayet ve Yasin Sureleri de tavsiye edilmiştir.

Unutkanlık Duası Arapça Okunuşu ve Manası

Unutkanlık kurtulmak için tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bazı İslam alimlerinin önerdiği bu dualardan bazıları hadis kaynaklarında da geçmektedir.

Unutkanlık duası Arapça okunuşu şöyledir:

Allahummerzukna Hıfzal Mürseliyn ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keramike yâ ekramel ekramîn ve bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn”

Anlamı: Ey Allah’ım! Bizi Resullerin hafızası, enbiyanın ilhamı, evliyanın anlayışı ile rızıklandır. Ey Keremlilerin en Keremlisi Ve Ey Merhametlilerin en Merhametlisi olan Allah’ım!

Bu dua hakkında, önce 7 Fatiha Suresi sonra 70 defa bu dua okunarak 40 gün boyunca sabah namazından evvel tamamlanırsa unutkanlık illetinden kurtulur ve hafızası kuvvetli olur deniyor.

Muhammed Fetha ibn-i Abdilvahid es-Susi isimli İslam aliminin ‘ed-Dürratül Haride’ isimli kitabında okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyenlerin okumaya başlamadan önce şu duayı okuması tavsiye edilmiştir:

“Allahümmeftah lenâ ebvâbe hikmetike venşur aleynâ hazêine Rahmetike yâ ze’l celâli ve’l ikrâm.”

Manası: Ey Allah’ım! Sen bize hikmet kapılarını aç, Rahmetinin hazinelerini üzerimize saç, ey celal ve ikram sahibi!

Unutkanlık için Esmaül Hüsna’dan el-Muhsi, el-Alim, el-Hayy, el-Cami, el-Kafi isimlerinin ebced sayıları adedince ve 786 Besmele suya üflenerek içilmesi tavsiye edilmiştir.

Ayrıca çokça salavat çekmek de unutkanlığı giderir demişlerdir.

Etiketler