Uykusuzluğu Gidermek İçin Okunacak Dua

Uykusuzluğu Gidermek İçin Okunacak Dua

Uykusuzluk çekenlerin okuyacağı dualar olduğu gibi gündelik hayatında çoğu sıkıntılardan kurtulmak için de çeşitli dualar vardır. Zaman zaman her insanın canını sıkan uykusuzluk ve uyku problemleri için çeşitli medikal ilaçlar olduğu gibi bu sorunun çözümünde dualarda oldukça etkilidir. Bu dualar bizlere son peygamber Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatından örnek ve rivayetlerle ulaşmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V) sahabe efendilerimizin yaşadığı sıkıntılarda verdiği tavsiyeleri yüz yıllardır İslam âlimleri tarafından araştırılıp sınıflandırılmış ve bugün bizlere kadar ulaşmıştır. Uyku bozuklukları ve uykusuzluk sorunları için Hz. Muhammed (S.A.V)’den tavsiye isteyen Zeyd Bin Sabit (R.A)’e peygamber efendimiz şu duayı tavsiye buyurmuşlardır. Rivayete göre; peygamber efendimizin yanına gelerek, geceleri uyuyamadığını ve bu durumdan kurtulmak istediğini söyleyen Zeyd Bin Sabit (R.A)’e peygamber efendimizin ona tavsiye ettiği dua;

 • ‘’Allahümme garati – n nucüm ve hedeetil – uyun, ve ente hayyün kayyumün, ya hayyü ya kayyüm, ünmü ayni ve hde leyli’’
 • Türkçe Anlamı ise şöyledir; ‘’Ey göklerdeki yıldızları hareket ettiren, yıldızlar battı, gözler kapandı. Sen yaşamın sahibi ve sabit olansın. Sen asla uyumaz ve de uyuklamazsın. Ey hayatın sahibi olan Allah’ım, gecemi sakin gözlerimi kapalı kıl.’’

Bir başka rivayete göre ise; İslam tarihinin büyük komutanı Hz. Halid Bin Velid, Allah Resulünün yanına gelerek, hastalıktan ve yorgunluktan geceleri uyuyamadığını söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü Hz. Muhammed (S.A.V) ona geceleri hemen uyumak için dua olarak şunu tavsiye buyurmuşlardır.

 • ‘’Allahümme rabbes semavatis seb – i ve ma ezellet ve rabbel erazıyne ve ma ekallet ve rabbeş şeyatıyne ve ma edallet kün liy caren min şerri hkalkıke cemiğ en en yüfreta leyye ehadün ev en yebğiy aleyye azze carüke ve celle sanaüke ve la ilahe ğayrüke la ilahe illa ente’’
 • Türkçe Anlamı: Ey yedi kat gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbi olan Allah’ım. Hem şeytanların hem de o şeytanların doğruluktan saptırdıklarının Rabbi. Bütün bu yaratılmışların elinden bana gelecek kötülüklerden ve bana yapacakları zararlara karşı bana (kuluna) sahip çık. Senin koruduğun kişi muteberdir. Sena yapılan övgüler yücedir. Senden başka ilah yoktur ve âlemlerin rabbi yalnızca sensindir.’’

Bu dualarla birlikte peygamber efendimizin geceleri yatmadan önce her türlü kötülük ve şerden korunmak için şu sureleri okuduğu da bilinmektedir. ‘’Felak, Nas, Ayetel Kürsi’’

Duaların Önemi Nedir?

Dualar İslam dininde kul ile Allah arasında olan en önemli bağdır. Kullar karşılaştıkları zorluk ve kötülükler karşısında Allah’a sığınır ve ondan yardım isterler. Bu yüzden dualar hayatımızda oldukça önemlidir. Kelime anlamı olarak dua; seslenmek, dilemek, çağırmak vb. gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamlardan da anlaşıldığı gibi dua etmek Allah’ın yardımını istemek ve ona sığınmaktır. Bilindiği gibi ‘’ameller niyetlere göredir.’’ Sözü birçok şeyi açıklamaktadır. Dua ederken kişilerin halis bir niyet ve tam bit teslimiyetle dua etmeleri gerekmektedir.

Nasıl Dua Etmeliyiz?

Bizlere örnek olan ve yol gösteren son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) her konuda olduğu gibi dua ederken de dualar nasıl kabul olur ve ne niyetle dua etmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Kuran – ı Kerim’de peygamber efendimizin dualarına dair birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden hareketle ne tür dualar etmeliyiz dua nasıl edilir gibi soruların cevaplarını bulabilmekteyiz.  Kuran’da peygamber efendimize bildirilen dualardan bazıları şunlardır;

 • ‘’Vekul rabbi e uzü bike min heme zati ş şeyatin’’ (Müminun – 98/23)
 • Türkçe Anlamı: De ki, ey Allah’ım şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırım’’
 • ‘’Kulillahumme malikel mülki tu til mülke men taşau ve tenziul mülke mimmen teşa ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa teşau bi yedikel hayru inneke ala külli şey in kadir.’’ (Ali imran – 26/3)

Türkçe Anlamı: Ey mülk ve hakimiyet sahibi rabbim. Sen malı istediğine verirsin ve istediğinden de alırsın. İstediğini aziz ya da zelil kılarsın. Her türlü hayırlı iş sadece senin elindedir. Sen her şeye kadirsin.’’

Etiketler

1 YORUM

 1. Avatar
  Batuhan demirkan

  Merhaba kolay gelsin. Tanıtım yazısı satın almak için size mail attım sistemde belirtmiş olduğunuz e-posta adresine. Konu ile alakalı olarak geri dönüp yapar mısınız lütfen?