Vela ve Bera Nedir?

Vela ve Bera Nedir?

Vela ve bera ile ilgili hadisler olduğu gibi bu konularda birçok ayette Kuran – ı Kerimde mevcuttur. Öncellikle vela ve bera kavramları islam deninde ne anlama gelmektedir.

Vela ve bera akidesi nedir?

Vela ve Bera Nedir. Kutsal Dİn islam

Bunlardan kısaca bahsetmemiz yerinde olacaktır. Çünkü bu kavramların doğru ve eksiksiz bir biçimde anlaşılması İslam itikadında oldukça önemlidir. Bu iki kavram vela ve bera İslam inanç düşüncesinde oldukça mühim bir yere sahiptirler. İslam’ı kabul etmiş olan her mümin, vela ve bera kavramlarını bilmesi ve bu kavramlar doğrultusunda istenen şartları uygulaması, hayatına koyması gerekmektedir. Bu hepimizin sorumlulukları arasındadır. Bu iki kavram en basit tabiriyle bizlere kimlere muhabbet duyup kimlerden buğuz (soğuk) edeceğimizi belirlemektedir.

Vela ve Bera Nedir
Vela ve Bera Nedir

Vela Kavramı Nedir?

Sözlük anlamı itibariyle vela; mülk, yakınlık vb. gibi anlamlar taşımaktadır. Bunun yanı sıra; sevmek, muhabbet beslemek vb. gibi anlamları da mevcuttur. Bu anlamlardan hareketle vela; İslam da kimlere yakınlık duyup sevgi ve muhabbet besleyeceğimiz ve kimlerin velayetlerini alacağımızı bizlere anlatan bir kavramdır. Vela kavramını iki ayrı başlıkta incelememiz mümkündür;

İslamda Vela ve Bera Nedir
 • Vela – i Ataka: Günümüzde bu kavram geçerliliğini yitirmiştir. Nitekim bu kavramla anlatılmak istenen şu şekildedir; Müslüman bir kişinin, tüm haklarına sahip olduğu kölesini veya cariyesini ister erkek olsun ister kadın, özgürlüğünü vermesidir. Yani bir müminin kölesini azat etmesi olarak açıklanabilir.
 • Vela – i Müvakat: Bu vela ise; taraflar arasında gerçekleştirilen hukuki bir sözleşme ya da ahitle oluşan veladır.

Bu iki açıklama İslam hukukunu ilgilendirir. Ancak velanın birde şöyle bir anlamı vardır; kuran ve sünnet çerçevesinde İslami koşullarla kimleri Allah için seveceğimizi, yakınlık kuracağımızı belirten bir kavramdır. Vela kavramının özellikleri;

 • Kendi iyiliği için istediği bir şeyi kişinin mümin kardeşi içinde istemesi
 • Diğer Müslümanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve örtmek
 • Gerekmedikçe müslüman bir beldeden ayrılmamak
 • Düşman karşısında vela duyduklarını desteklemek ve korumak

Bera Kavramı Nedir?

Bera sözlük anlamı olarak; geri durmak, uzaklaşmak, uzak durmak vb. anlamlar taşımaktadır. Anlaşılacağı üzere bera kavramı yukarıda bahsettiğimiz gibi vela kavramıyla yakından uzaktan her hangi bir benzerlik taşımadığı gibi aksine tam zıttı bir anlama sahiptir. Bu kavramla vela kavramı arasındaki en belirgin fark vela da kimleri seveceğimiz belirlenirken bera da kimlere buğuz edip dostluk etmeyeceğimiz olarak ifade edilir. Bera kavramının özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Allah’a ortak koşmaktan, günahlardan ve kafirlerden Allah’a sığınmak
 • Haram işleyen kişilerden dost, arkadaş edinmemek
 • Yaşayış tarzıyla buğuz edilen kişilere benzememek

Vela ve bera kavramları İslam’da oldukça hassas konuların başında gelmektedir. Vela ve bera kavramları Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından şu sözlerle anlatılmak istenmiştir. Bu iki kavramla alakalı olarak bilenen, vera ve bera ile ilgili hadisler şu şekildedir;

 • ‘’İman kulpunun en sağlam olduğu şekli, Müslümanların Allah yolunda dostluk kurmaları, Allah için sevmek ve Allah için buğuz edip uzaklaşmaktır.’’ (El – Camius Sağir: 2778)

Bir başka hadis-i şerifte ise peygamber efendimiz bizlere vela ve bera hakkında şunları buyurmaktadır;

 • Her kim ki bir menfaat olmadan Allah için sever, Allah için buğuz ederse ve Allah rızası için verip yine Allah için engel olursa o kişiler imanını olgunlaştırmış olurlar.’’ (Ebu Davud: 4681)

Bu hadisi şeriflerden de anlaşılacağı üzere vela ve bera çok hassas kavramlardır. Bu kavramlarda, kimlere yakınlık duyup, kimlerden uzak duracağımızı belirlemek oldukça zordur. Ancak İslam yolunu takip eden ve ehl-i sünnet inancına sahip tüm müminlere vela yani yakınlık duyulması gerekmektedir. Bu her Müslümanın yapması gereken şeydir.