Ya Baki Entel Baki Ne Demektir?

Ya Baki Entel Baki Ne Demektir?

Ya baki entel baki tesbihi, kelime manası olarak ‘Bâkî kalan ancak Sensin, ey Bâkî’ anlamına gelmektedir. Ya Bâkî Entel Bâkî Nakşibendi tarikatıyla özdeşleşmiş olsa da tasavvuf ehillerinin zikirlerinde sıklıkla rastlanır.

Bâkî kelimesi Arapça nihayeti olmayan, son bulmayan, ölmeyen ve sonsuz demektir. Tek ebedî zât yalnız Hz. Allah’tır (C.C.).  Yüce Rabbimiz Allah (C.C.) dışında her şey ve bütün can sahipleri ölümü tadacak ve nihayet bulacaklardır.

İnsan kalbi, sınırsız bir sevgi duyma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hz. Allah (C.C.) tüm varlıklara hayat verip yaratırken, tüm varlıklardan üstün olarak yarattığı insana da hayat ile birlikte bilinç, his, duyarlılık, gönül ve akıl da vermiştir.

İnsanın gönlündeki muhabbet arzusu ve sevme istidadı nihayetsiz olduğundan dolayı, ölümlü, fani, sınırlı şeyler ile tatmin olamamaktadır. İnsanın kalbine yetiştirilen bu sevme arzusunun sınırsızlığından dolayı varlıkların tümüyle ilgili ve koca dünyayı sanki eviymiş gibi sevmektedir. Hatta bazen dünyanın hiç sonu gelmeyecekmiş gibi adeta bir cennet bahçesi muamelesiyle sevgi besliyor. İnsanın hadsiz sevgi beslediği varlıkların kalmayıp yok olmasından ötürü, sınırsız bir azaba, eleme sebebiyet veriyor.

İnsanın kalbine verilen bu sınırsız muhabbeti sınırlı varlıklara dağıtmasından ötürü çektiği azaptan kurtulması için her şeyin ve her güzelliğin ölümsüz, sınırsız sahibi Yüce Allah’a (C.C) sevgisini yöneltmesi icap ediyor. Allah’tan başka hiçbir varlık bu muhabbete layık olamaz.

Ya Bâkî Entel Bâkî Hakikati

İnsanoğlu kusurlarından ve dünyanın fani yüzüne beslediği muhabbet kusurundan temizlenmek için o fani sevgililer kişiyi terk edip gitmeden evvel o kişi onları terk edip hakiki ve ebedi sevgili Allah’a yönelmelidir.

Ya Bâkî Entel Bâkî ne demek kısaca açıklayacak olursak; insanın fani sevgileri bırakıp Bâkî olan Allah’a yönelmesidir. Sevdiği dünyayı da ancak Allah muhabbetiyle O’nun yaratıkları olarak sevmelidir. İşte insan, hakikati kavrayıp gerçek sevilmeye layık ancak Allah olduğunu anlar ve Allah muhabbeti ile diğer varlıkları sevmeye başlar. Allah’ı sevmeye, ahiret hayatını sevmeye vesile olan sevgiler helal ve meşru olanlardır.

İnsanın fıtratında sonsuzluğa karşı çok şiddetli bir aşk vardır. Tattığı her lezzetin hiç sonunun gelmemesini ister. Yeteneklerinin sınırsız olmasını ister. Sonsuzluk yalnızca Allah’a mahsus olduğundan insanın yapacağı en önemli iş O sonsuz Rabbe karşı ilgi beslemek, yönelmek ve O’nu (C.C.) sevmektir.

Ya Bâkî Entel Bâkî Zikri Nasıl Yapılır?

Ya Bâkî Entel Bâkî fazileti pek çok olan bir zikirdir. Kalben ve manasına uygun bir şekilde yapılan zikirle kalbi kötülüklerden arındırmak ve dünyanın fani yüzünden alaka kesmek mümkündür.

Nakşiler ‘Ya Bâkî Entel Bâkî Ya Bâkî Entel Bâkî’ şeklinde iki kez söylerler. Bunun nedeni de ilk Ya Bâkî Entel Bâkî ile fani olan tüm sevgileri terk etmeyi, ikinci Ya Bâkî Entel Bâkî ise Allah’ın tek Bâkî olduğunu düşünüp O’nun her şeye yeteceğine O varsa her şey olacağına gönülden inanmak ve tasdik etmek manasındadır.

Ya Bâkî Entel Bâkî zikir meclislerinde bu şekilde iki defa söylenerek tekrar edilir.

Etiketler