Yağmur Duası ( İstiska ) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yağmur Duası ( İstiska ) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yağmur’un Önemi

Günlük hayatımızın her alanında suya ihtiyaç duyarız. Temizlik, yemek gibi en temel ihtiyaçlarımızda suyun yeri çok önemlidir. Hatta vücudumuzun %70 oranında sıvı olması bile suya olan ihtiyacımıza olan en güzel örnek. Hatta sadece biz insanlar için değil, hayvanlar ve bitkiler için de suyun önemi çok büyük. Yağmur öneminden dolayı günümüze kadar rahmet olarak gelmiştir.  Peki biz suya bu kadar muhtaçken, suyun en büyük kaynağı olan yağmurun yağmaması ne büyük bir felaket olurdu hiç düşündünüz mü? Her şeyin yaratıcısı ve tek sahibi, yüce yaratan Allah (c.c)’e hamd olsun ki bizi böyle bir imtihanla sınamıyor. Ama olurda bir gün kuraklık yaşarsak ve yağmurlar durursa o zaman biz aciz kullar olarak sadece Rabbimizden dua ile yağmur dileyebiliriz.

Yağmur Duası Var Mıdır?

Yüce yaratan Allah ( c.c ) ‘dan bir şey niyaz etmenin en güzel yolu dua ile etmektir. Nasıl ki korktuğumuz da Ayet-el Kürsi duasını okuyorsak, yağmursuz ve susuz kaldığımızda da Yağmur Duasını okumalıyız. Yağmur Duasına fıkıh dilinde istiska denir. İstiska, yağmur talebinde bulunmak anlamına gelir. Yağmur duası sünnettir ve Peygamber Efendimiz ( s.a.v) ve halifeleri de yağmur duası yapmışlardır.

Yağmur Duası Arapça Okunuşu

“Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid-din. Le ilahe illallahu yef’alü me yurid. Allahümme entellahu la ilahe ille entel ganiyyün ve nahnül fugarau enzil aleynel ğayse vec’al me enzelte lene guvveten ve beleğan ilehin.”

“Allahümmel Eskina ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan ammen tabekan. Allahümme! Eskine’l ğayse ve tec’alna mine’l kanitin. Allahümme! İnne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mala neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer’a ve edirre lenaddar’a ve eskina min berekatis sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! İnna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles semae Aleyna midraran.”

Yağmur Duası Meali ( Anlamı )

” Ya Rab! Bize yararlı bol, her tarafa akan, her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bize yağmurla su ver. Bizleri ümitlerini kesmiş olan kimselerden eyleme. Kullarda, bölgelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlık vardır ki, senden başkasına sunamayız. Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, memeleri sütle doldur, bize göğün bereketinin içinden su ver, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret istiyoruz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize gökten bol yağmur yağdır.”

Peygamber Efendimizin Yapmış Olduğu Yağmur Duası

‘Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmân ve Rahîm’dir. Din gününün sahibidir.’

‘Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar’

Allahım, Sen Allah’sın. Senden başka ilâh yok. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Sensin. Bizler ise muhtaç kimseleriz. Bize yağmur lütfeyle, bize verdiğin yağmurda bir vakte kadar kuvvet ve kifâyet (yetecek kadar) ver.

Allahım, kullarını, hayvanlarını sula, rahmetini her tarafa yay, ölü olan beldeni dirilt.

Allahım, hayırlı, afiyetli, bereketli, zararlı olmayıp faydalı ve gecikmeden hemen yağmur ihsan et.

Yağmur Duası Yapmadan Önce Neler Yapılır – Nelere Dikkat Edilir?

-Peygamber Efendimiz ( s.a.v ) bolca tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye etmiştir.

-Duanın bölge dışında 3 gün süreyle arka arkaya bölge dışında yapılması müstehaptır.

-Dua yapılmadan önce sadaka verilmeli, küsler barıştırılmalı, haksız alınan her şey sahiplerine geri verilmelidir.

-Dua yapacak kişilerin oruçlu olması, muhtaç ve mütevazı görülmesi uygun olacaktır.

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Dua ayakta ve kıbleye dönük yapılır. Dua Yapmadan önce namaz kılınması daha uygundur. Eğer namaz kılındıysa namazdan sonra kılınmadıysa hemen İmam ayakta kıbleye döner.  Cemaat imamın arkasında yerde oturur vaziyette ve başı önde mahcup şekilde duayı bekler. İmam Allah ( c.c) dua ederken, cemaat duaya “Âmin” der. Burada dua ederken Yağmur için özel dualar olması daha uygundur.