Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir?

Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir?

Yatağa girmeden önce okunması tavsiye edilen dualar birçok sahih hadis kaynaklarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) sahabe efendilerimize öğrettikleri şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Yatağa girince okunacak dua ve sureler ile ilgili çok fazla hadis aktarılmıştır.

Dinimizde duanın çok ehemmiyeti vardır. Yüce Allah (CC) Kuran-ı Kerim’de Furkan Suresi 77.ayetin mealinde ‘De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin…” buyurmaktadır. Bu yüzden peygamberimiz (SAV) her durumda okunacak dualara ashabına aktarmıştır. Bizim de hadislerden öğrendiğimiz bu duaları okumak hem sünnet sevabı kazandırır hem de ahirette Allah’ın izni ve dilemesiyle Resûlullah’ın (SAV) şefaatine nail olabiliriz.

Hadis-i Şeriflerde Yatarken Okunacak Dualar

Gece yapılacak dua sakin bir halde ve Allah’la daha çok başbaşa hissetmeye sebebiyet verdiğinden daha tesirli olabilmektedir. Bu yüzden teheccüd namazı kılmak ve ardından dua etmek ile ilgili birçok hadis-i şeriflerde Efendimizin (SAV) tavsiyeleri bulunuyor.

Al-i İmran Suresi 190 ve 191.ayetlerde ayakta, otururken ya da yatarken Allah’ı anmaktan bahsedilerek duanın her vakit yapılabileceği ve yapılması Allah tarafından övülmüştür. Ayet-i kerimenin meali şöyledir: ‘Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün art arda gelmesinde idrak sahipleri için Allah’ın varlık ve gücünü gösteren birçok deliller vardır. O idrak sahipleri ki, ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar ve gökle yerin yaratılışındaki hikmeti düşünerek derler ki: “Rabbimiz bunları boş yere yaratmadın. Sen batıl şey yaratmaktan münezzehsin. Artık bizi Cehennem ateşinden koru.”

Buhari’nin (RA) Huzeyfe ve Ebu Zer’den (RA) rivayet ettiği bir hadiste şöyle demişlerdir: ‘Allah Resulü yatarken: “Bismikellahümme ehya ve emütü (Allah’ım senin adını anarak uyur ve uyanırım)” derdi.

Buhari ve Müslim’in Hz. Ali’den (RA) rivayet ettikleri hadiste: ‘Allah’ın Resulü bana ve Fatıma (RA)’ya hitaben: “yatağınıza girdiğinizde, otuz üç kere Allahu Ekber, otuz üç kere Sübhanallah, otuz üç kere Elhamdülillah deyiniz” buyurmuştur.’

Buhari ve Müslim’in Bera bin Azib’ten (RA) rivayet ettikleri hadis-i şerife göre Allah Resulü (SAV): ‘Yatacağın zaman namaz için aldığın gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku: “Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü veçhi ileyke veveffadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke la melcee ve la mence minke illa ileyke, amentü bikitabikellezi enzelte ve binebiyyikellezi erselte fein mütte mütte alel fıtrati vec’alhünne âhira mâ tekulü müttekakü aleyh (Manası: Allah’ım canımı sana teslim ettim, işlerimi sana emanet ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak arkamı sana dayadım. Ümidim Sende, korkum da Sendendir. Senden sığınılacak biri varsa o yine sensin. Allah’ım indirdiğin kitaplara ve gönderdiğin Peygambere inandım)” bu duayı okuduğun gece ölürsen, Müslüman olarak ölürsün. Bu dua uyumadan önce söyleyeceğin son söz olsun’ buyurdular.

Yatmadan Önce Okunacak Sureler

Yatarken okunacak sureler ise Buhari ve Müslim’in Hz. Aişe’den (RA) naklettikleri bir hadiste ‘Nebi-i Muhterem (SAV) her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek, ellerine İhlas, Felak ve Nas Surelerini okur, sonra elleriyle başını, yüzünü ve vücudunun ön taraf ile erişebileceği yerlerini mesh eder bunu üç defa tekrar ederdi’ diyor.

Bunların dışında Ayet-el Kürsi, Fatiha, Mülk ve Yasin Sureleri de gece okunacak sureler olarak tavsiye edilen surelerdendir.

Etiketler