Zekat Nedir?

Zekat Nedir?

Zekat Nedir?

Zekât; zengin Müslümanların ellerindeki değerlerden ölçülerine göre seneden seneye, malının yaklaşık kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermesidir. İslam’ın beş şartından birisi olan zekât mal ile yapılan ibadetlerden ikincisidir Kur’an- ı Kerimde de namaz ibadeti ile 37 defa bahsedilmiştir. Kalbimizi cimrilik hastalığından, fakirin hakkından temizlemenin yolu zekât vermekten geçer. Bu sayede kalbimize şefkat ve merhamet duygularını yerleştirir.

İslam dini insanların dertlerine deva olan ve ihtiyaçlarını karşılayan pek çok esas ve hükümler getirmiştir. Zekât ibadeti bu esas ve hükümlerden bir tanesidir. Allah-u Teâla’nın bizlere vermemizi gerektirdiği zekât, bir nevi sosyal yardımlaşma sistemidir. Malın azalmasını değil, aksine büyümesine ve artmasına vesile olmaktadır. Zekâtını verdiğimiz her bir kuruşumuz ya da malımız kötü insanların verdiği zarardan ve yok olmaktan Allah-u Teâla tarafından korunur. Zekât ibadeti ile ilgili Peygamber Efendimiz(sav) ‘de malın zekât ile korunabileceğini ifade etmiştir. Bu yüzden bizlerde nisap miktarını geçmiş olan değerlerimizin zekâtını her yıl ödememiz gerekir. Nisap miktarı dinimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür. Borcunda ve asli ihtiyaçları dışında bekleyen parası ya da malı olan kimseler dinimizce zengin kimselerdir ve zekât vermekle yükümlüdürler.

Zekât zengin kimse ile yoksul kimsenin birbirine yaklaşmasını sağlamaktadır. Fakirlerinde içindeki kıskançlık ve haset ortadan kalkarak, kendilerine yardım eden zengin kimselere karşı kalplerinde sevgi saygı doğar ve toplumda birlik ve kardeşlik sağlanmış olur. Bu sebepten dolayı nisap miktarını geçmiş elimize geçen para ve mallarımızın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekâtını vermeliyiz.